Followers

Friday, January 28, 2011

The Encounter with the Flirt 2

Geeky


Here's how you can reach me pumpkins...

BLOG: http://dalisaynapusoatkaluluwa.blogspot.com
FB and e-mail: angelpaulhilary28@yahoo.com

Follow my blog please... :)

Special thanks to MYX and Royvan, for welcoming this new story. Hello MSOB readers... :)CHAPTER 2


Nagfile ng four months leave si Billy sa opisina nila. Bilang chief librarian isang municipal library ay may kakayahan siyang gawin iyon. Sabagay, halos naipon naman niya lahat ng leave na meron siya kaya dedma lang magkaroon ng ganoon kahabang bakasyon. Ginawa niyang alibi ang pag-aasikaso ng mamanahin sa Uncle Franny niya.

Kaya heto siya ngayon at nasa harap ng malaking villa nito sa Ilocos Norte. Sa bayan iyon ng Pagudpud. Sinipat niya ang relo. Alas-diyes pa lang. Medyo masakit na sa balat ang sinag ng araw. But it was the perfect time to kill some time in the beach. Nag-aanyaya ang tunog ng dagat. Pinindot niya ang doorbell sa napakataas na bakod na nakapaligid sa bahay.

Maya-maya lang ay may sumulpot na gwardiya. Nagmamadaling nilapitan niya ang gamit na nakahambalang sa daan. He was not used to travel light. Saka magtatagal siya roon kaya kailangan niya ng maraming gamit.

"Magandang umaga po. Ano pong kailangan nila?" anang guard sa kanya.

"Ah Manong, ito po yung Villa Franita no?" tanong niya.

"Ay opo. Sino po ba ang sadya nila rito?"

"Ako po si Billy Mercado. Yung pamangkin po ni Franny. Ito po ba yung villa niya?"

"Ay Sir Billy. Kayo po pala. Naibilin na kayo sa amin ni Attorney. Tuloy po kayo." nagmamadaling sabi nito pagkatapos niyang magpakilala.

Kinuha nito ang maleta niyang dala saka rumadyo sa loob ng mansiyon. Mahaba-haba kasi ang lakarin at mainit sa balat ang sikat ng araw. Maya-maya pa ay may mga unipormadong lalaki ang dumating at kinuha ang mga bagahe niya habang ang isa ay agad siyang pinayungan. Namangha siya ng mapansing ang mga ito ay pulos magaganda ang pangangatawan at magaganda ang hitsura.

Sa pintuan ng villa ay isang nakaposturang lalaki in sunny colors ang buong giliw na sumalubong sa kanila.

"Kamusta ang iyong naging biyahe Senyor Billy? By the way my name is Tomacito. With a "C". Ako nga pala ang butler dito." anang makulay na tagapamahala ng villa.

"Ahm, Hello Tomacito, with a "C". Kahit kilala mo na ako, my name is Billy. That's with a "Y". Okay naman ang biyahe ko."

"Mabuti naman. Ipasok niyo na ang gamit niya boys. Iakyat sa ikatlong silid sa ikatlong palapag." baling nito sa mga tauhan ng villa. Pumapalakpak pa ito as if to emphasis the urgency of that command. Napailing na lang siya.

"Tomacito, narito na ba yung makakasama ko sa bahay na ito?"

"Ah, si Sir Eiji? Naroon siya sa court. Nagpapractice yata. Dala niya kasi ang raketa niya. OMG! Kahit bisexual siya, kaya ko siyang paligayahin!" malanding sabi nito na sinabayan pa ng pagniningning ng mata nito.

Napapailing na inunahan niya na lang ito sa paglalakad. "Ah teka Sir Billy. Samahan na kita sa taas. Masyado kasing malaki itong bahay na ito. Ewan ko ba sa tiyuhin mo."

"Sige. Salamat." maikling sagot lang niya. Naiilang siya ginagawa nitong pagtitig sa kanya.

Nang marating ang kwarto ay hindi niya maiwasan na mamangha. Napakalaki nun at talaga namang mukhang pinagkagastusan. Hindi niya maiwasang mamangha sa nakikita niya. Minimalistic ang appeal ng silid. Tamang-tama lang ang kulay ng wallpapers at ang kama ay malaki para sa isang tao.

Inilagay niya ang gamit sa closet. Inayos niya ng maigi ang lahat ng kailangan at nagpalit ng damit. Isang collared shirt at puruntong shorts ang itinerno niya doon. Nagsandals din siya at isinuot ang thick-rimmed eyeglasses niya.

Kumalam ang sikmura niya pagkatapos magbihis. Nakalimutan pala niyang mag-almusal. Dali-dali siyang lumabas ng silid niya para lang makasalubong ang official sex guru niya for three months. No other than the tennis superstar himself. Eiji Perez. Nakahubad baro ito at pinupunasan ang ulo ng towelette habang unti-unting humahakbang paakyat. Nakamata lang siya dito.

Hindi niya namalayan ang paghinto nito at pagbalik ng titig nito sa kanya. A glint of amusement flickered in his chinky eyes. In his lips was a suppressed smile. Nangunot ang noo niya ng makita ang reaksiyon nito pagkakita sa kanya.

"Are you making fun of me?" naiirita niyang tugon.

Sa inis niya, lumingon-lingon pa ito saka nakakalokong ibinalik ang tingin sa kanya ng nakangisi.

"Are you talking to me?" nangiinis na sabi ng hudyo.

"May iba pa bang tao dito?" balik niya rito.

"Well, I'm not making fun of you. I was just a bit surprised to see "someone" like you here." He quoted on the word someone as if he was an alien or something. With that being said, lalo siyang nagalit. Walang karapatan itong insultuhin siya.

"How dare you insult me! Hindi porke't sikat ka eh may karapatan ka ng manglait. Bakla ka naman." ganti niya rito.

Naglaho ang ngiti nito sa labi pero panandalian lang. Muli itong nagsalita with a twitched smile on his lips.

"You're mean. Ikaw ba yung pamangkin ni Franny? I can't believe you're actually relatives."

"Bakit? Dahil sa pananamit ko?"

"No. I don't have any problem with your preppy outfit. But your attitude is another story. Franny was never judgmental. Unlike you, you already have something to say to me just because I'm a little bit different. It only goes to show how little your knowledge is about the thing called "pakikipagkapwa-tao." Saka siya nito nilagpasan at pumasok sa pintuang katabi ng silid niya.

Naiwan siyang literal na nakanganga ng dahil doon. Nang mahimasmasan ay dagli siyang bumaba while contemplating on his words awhile ago.


Billy was eating with gusto when Eiji appeared in the kitchen. He was wearing a white sando that showed his bulky top and a khaki board shorts matched with sneakers. Presko ang dating nito. Hindi siya partikular sa mga bagay na nakikita niya lalo na sa kapwa lalaki. Ang madalas niyang pagukulan pansin ay ang mga sopistikadang babaeng rumrampa sa paligid niya unaware of his existence. Napabuntong-hininga siya.

"Pasado ba?" nakangising tanong ni Eiji sa kanya.

Namula siya ng bahagya sa pagkakahuli nito pero sinalubong niya ang mata nito ng mapanganib na tingin.

"I'm not gay. And I'm not looking at you." defensive niyang sagot.

"Okay." Nagkibit-balikat lang nitong sagot. Halatang hindi naniniwala sa kanya. Ikinairita niya yun.

"You don't believe me, do you?" naiinis niyang sabi.

Eiji just chuckled. Kumuha ito ng plato at loaf bread sa cupboard. Inilabas din nito ang non-fat mayo na nasa ref bago naghiwa ng kamatis at lettuce na nauna na nitong kinuha kanina. Dinededma siya ng hudyo.

"You're rude." di niya mapigilang sabi.

Natatawang nilingon lang siya nito. Tapos na itong gumawa ng clubhouse kaya naman hinarap na siya nito.

"Just for the record, I haven't done anything rude in my entire life. I was always nice." nakangiting sabi ni Eiji sa kanya bago kumagat sa sandwich na ginawa nito. He munched it slowly then walked towards the table. Naupo ito sa katapat niyang silya.

"I was talking to you. The least you could do is to answer. Is that too much to ask?" naiinis pa rin niyang tugon.

Again, he heard him chuckled. But this time he answered. "Please don't take this against me, but I actually don't talk to someone who doesn't like me. Lalo pa yung mga kagaya mong may opinyon sa mga tulad ko. I don't talk to a close-minded person." mahinahon nitong sabi pero halata ang bigat sa mga salita.

"Ahm, about that thing awhile ago... I would like to say sorry. I just thought you were making fun of me or stuff." nahihiyang sabi niya kay Eiji.

"Apology accepted." sabi nito pagkatapos lumunok para lang kumagat ulit.

"That fast?" naaaliw na sabi ni Billy kay Eiji.

"Yeah! I don't hold grudges against others. Nakaka-stress lang yun. Isa pa, if one person doesn't like it doesn't mean also na magagalit ako sa kanya. Kanya-kanya lang opinyon yan. To each his own ang motto ko." he said grinning.

"I'm Billy." pagpapakilala niya sabay abot ng kamay.

Inilapag nito ang sandwich saka inabot ang kamay niya. "Eiji. Alam kong kilala mo na ako base kanina. But still, I would like to tell you my name."

"Oh geez, please don't remind me about my rudeness. Nakakahiya. Besides, I'm not usually like that." nahihiya nga niyang tugon.

"Really? So ibig sabihin, nagkataon lang na mainit ang ulo mo kanina at ako ang minalas na napagbalingan mo nun?" naaaliw na sabi nito.

"Yeah. You can put it that way."

"Ang malas ko naman pala." anito sabay tawa ng malakas.

"So you are my sex instructor." nahihiyang sabi niya.

"Huh?!" muntikan na itong mabilaukan sa sinabi niya.

Inabot niya ang tubig niya para hindi ito mahirinan ng husto. Nagpapasalamat na ibinaba nito ang baso.

"Are you okay?" tanong niya.

"Yeah. It's just that... I'm surprised." nakangiwi nitong tugon.

"Why? Don't you have any idea why you are being put up here with me?" nagtatakang tanong niya dito.

"What are you talking about?" napapantastikuhan din nitong sabi.

"I was asked by Uncle Franny to live here for three months and study about sex at the same time. And you are my sex instructor." hindi na niya isinama na iyon ay proviso ng tiyuhin para makuha ang mana niya.

"What?" napatayo ito.

"Yes. I thought Attorney Redoblado already told you about this. I even thought you knew about all of this crap because you're already here when I came this morning." naguguluhan na niyang sabi.

"Wait. I'm only here for a vacation. Alam ito ni Franny. Matagal ko ng nasabi sa kanya na magbabakasyon ako dito kasi ayoko sa Villa ko. Paanong napasok ako sa gulong ito?" frantic na sagot ni Eiji sa kanya.

Tinitigan niya ito. He really looked clueless. Kaya naman naisip niyang sabihin na dito ang lahat ng tungkol sa kalokohan ng Uncle Franny niya. Pati na arin ang tungkol sa proviso nito sa mamanahin niya.

"You mean to say, I have to teach you all about sex so that you can write something about it?" kumakamot-babang sabi nito pagkuwan.

"Yes. Don't worry I'll pay you." nakangiting sagot niya.

"Whoa!" Nagtaas ito ng kamay. "I'm not a man-whore. I don't accept payment for sex." iiling-iling pa nitong turan.

"Ha-ha! Very funny Mr. Perez! I didn't said that you have to have sex with me. I'm not gay, okay? You just need to lecture me about it." inis na sabi niya.

"Are you sure?" diskumpyado pa yata ito sa sinabi niya.

"About what?"

"That you're not having sex with me." tanong nito.

Aba ang hudas! Mukha ba siyang sabik na maka-sex ito? "Sure as hell Mr. Perez!" galit na niyang sabi.

"Relax! Relax Billy. I'm only kidding. And call me Eiji. Masyado kang pormal." natatawa pang sabi nito.

"You will be my teacher kaya dapat lang na tawagin kitang Mr. Perez."

"Stubborn aren't we? Okay, teacher's order. Call me Eiji."

"No."

"Call me Eiji or I won't help you?"

"That's blackmail!"

"No sweetie. That's called persuasion." Eiji grinned.

"Fine. Eiji it is."

"Second, I want to ask you something."

"What is it?" curious niyang tanong.

"Have you had sex before?" walang-pasakalye nitong sabi.

Tumungo siya. Nahihiya man siya pero kailangan niyang aminin. "N-no."

"Great! A 27 year-old geeky virgin. Are you for real?" nakakalokong sabi nito.

He raised his chin defiantly. Wala itong karapatang asarin siya dahil lang virgin siya sa edad niyang iyon.

"Are you mocking me?"

"No." sagot ni Eiji pero halata ang pinipigil na tawa.

"Liar! Eh ano ngayon kung virgin pa ako. It doesn't mean na wala akong alam doon." naiinis na sagot niya.

"Sweetie, if you have knowledge about sex you wouldn't be needing my help. Besides, I'm not laughing at you. I'm laughing at the situation." nahihirapan nitong paliwanag in between laughter.

Tinapunan na lang niya ito ng masamang tingin. Kunsabagay, tama naman talaga ito eh. Naiinis lang siya at ito pa ang kailangan niyang hingian ng tulong. Parang tuwang-tuwa ito sa nangyayari sa kanya ngayon.

"So kailan mo ako tuturuan?" sa halip ay tanong na lang niya sa kawalan ng mapagbubuntungan ng inis.

"Okay. Let's start tomorrow. Hindi ako prepared eh."

"Ilang oras ang klase natin?"

"Maybe 2 to 3 hours a day. Depende sa progress natin. For the meantime, hihiram lang ako ng materials na pwede mong magamit. Let's see each other after 30 minutes." nakangiti nitong sabi bago siya iniwan.

Babalik na sana siya sa pagkain pero parang wala na siyang gana. Naiisip pa lang niyaa ng kalokohan na kinasuungan niya ay nanglalata na siya. Pero kapag naiisip niya ang mamanahin ay nanghihinayang siya. Isipin mo na lang nagtatrabaho ka at ang sweldo mo ay naglalakihang shares of stocks, bonds, properties at multi-million assets. Oh san ka pa?


Naeeskandalo si Billy sa mga "materials" na ibinigay sa kanya ni Eiji. Paano ba naman? Sa anim na cd na ibinigay nito ay lima ang M2M isa lang ang Girl to Boy na erotica. Tapos, ang magazine, puro lalaki ang featured. Ilang beses ba niyang sasabihin na hindi siya bakla?

Tinawanan lang siya nito saka sinabihang "It's still about sex so don't fret. And don't worry. Para lang iyan sa pag-aaral mo. Remember. I'm just helping you out. Wala kang choice kung hindi ang sumunod."

Wala na siyang nagawa kung hindi ang tanggapin ang ma iyon. Naiinis na isinaksak niya sa laptop na daladala ang nag-iisang cd na may kasamang babae sa eksena pero inaabot yata siya ng malas. Ayaw gumana ng cd. Naiilang man ay isinalang niya ang isa sa M2M cd. At namangha siya sa agad na bumungad sa kanya.

Two men are actually kissing passionately. Af if they really love each other. Maya-maya ay mas uminit ang eksena. Ang kaninang pagkailang na nadarama ay napalitan ng alinsangan at nararamdaman niyang unti-unti siyang tinatalaban ng maiinit na eksena. He was amazed on that sex with two man can actually happen. No it was not sex, it was making love.

Hindi siya makapaniwalang naapektuhan siya. He was now hard and aching. Ang bilis din ng pintig ng puso niya. Tapos na ang palabas pero ang bawat eksena ay parang nakaukit na sa utak niya. Pabilis ng pabilis ang pintig ng puso niya. Naaalala niya kung paano ang bawat detalye ng galaw ng mga bida. Umigting din lalo ang paninikip ng underwear niya. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay nangyari ang hindi inaasahan. He actually had an orgasm. Was is possible? Without the aid of his hand? Teka may term doon ah. Oo nga, naalala niya. premature ejaculation. Nanlalatang napahiga siya bago iika-ikang tinungo ang banyo.

Lumipas ang mga araw at smooth sailing naman ang takbo ng lessons nila ni Eiji. Minsan nga lang nagugulat pa siya sa mga improvised nitong visual aids. Naroon kasing naghubad itong bigla sa harap niya at itinuro kung saan ang mga sensitibong parte ng katawan niya without being malicious. In fact, napaka-formal nito kapag may klase sila.

Minsan naman, itinuro nito how auditory cues can tickle a man’s point of pleasure and how can it actually be considered as slight flirtations.

Hindi niya makalimutan ng ilapit nitong bigla ang bibig nito sa tainga niya at bulungan siya ng mga flirty words na talaga naman nakapagpatayo ng kanyang mga balahibo.

Ngayon naman ay itinuturo nito sa kanya kung paano naaapektuhan ang isang lalaki in a visual manner. Nagpakita ito ng mga litrato ng mga babaeng seksi at talaga namang babavoom ang figure. Pero walang epekto kay Billy ang lahat ng iyon. Ewan ba niya.

He was absent-minded the whole hour na nagtuturo si Eiji. Ewan niya kung napapansin nito iyon. Naaalala pa kasi niya yung nangyari sa kanya limang araw na ang nakakaraan. That pre-jac was a first for him. Hindi niya inakalang of all people eh mararanasan niya iyon after watching a M2M film. Kung may makakaalam nun, siguradong pagtatawanan siya ng husto.

"Hey!" Basag nito sa katahimikan niya.

"Huh? What was the question again?" gulantang na sagot niya dito.

"Silly. I said tapos na ang lesson natin for today."

"Huh? But why? Wala pa tayong two hours na..."

"Never mind. Mukha namang wala ka sa sarili mo eh."

Napatungo siya. So napansin pala nito ang pagkawala niya sa sarili. "I'm sorry." aniya pagkuwan.

"It's okay. Para makabawi ka. Ipagluto mo na lang ako." Eiji said grinning.

Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya kung anong hihilngin nito. "No problem."

Nagpunta sila sa kusina at naghanda na siyang magluto ng merienda nila. Eiji was craving for french fries. Isinalang niya ang kawali at nagsimulang balatan ang malalaking patatas. Ayaw raw nito ng fries na may preservatives. Gusto raw nito ng natural. Yung walang asin.

Naghihiwa na siya ng magtanong ito na ikinagulat niya.

"May natutuhan ka na ba sa mga pinag-aralan natin? Five days na rin tayo nagtuturuan dito."

"Oo naman." aniya ng makabawi sa pagkabigla.

"Sure ka?" diskumpiyadong sabi ni Eiji.

"Oo nga. Ikaw talaga." naiiling na wika niya.

"Ano kaya kung mag-require ako ng hands-on training?" nakakalokong sabi nito.

Nag-angat siya ng tingin at natagpuang nakangisi ito. Para siyang natulala ng bahagya pagkakita niya sa ngiti nito.

Ipinilig niya ang ulo saka sumagot. "Sira-ulo."

"Seriously. I want to demand a hands-on application ng lahat ng naituro ko."

Dinuro niya ito ng kutsilyo. "I thought I told you I won't have sex with you?" naiilang na sabi niya.

"Silly, it's not me. I'll give you a girl na game sa ganitong bagay then apply all the lesson you've learned." Ibinaba nito ang kamay niyang may hawak na kutsilyo.

Napapahiyang itinuloy niya ang paghihiwa ng patatas. "Ah ganun ba?" aniya sa kawalan ng masabi.

Pahiya ka no? parang tanga lang na tukso ng isang bahagi ng isip niya.

Itutuloy...

No comments:

Post a Comment

FOLLOW US

Follow us in
- Friendster: www.friendster.com/msob
- Twitter: twitter.com/msoblue
- Facebook

Add michaelshadesofblue as your friend in facebook, friendster, and twitter: juha.michael@gmail.com

Disclaimer

All images and videos in this site are copyrights of their respective owners and "MSOB" claims no credit unless otherwise acknowledged. If you own the rights to any of the images or videos and do not wish them to appear on this site please, contact us at getmybox@hotmail.com and the items in question will be promptly removed.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails