Followers

Friday, March 11, 2011

The Encounter with The Flirt 6, 7 and 8

Geeky

Sorry guys for late posting... If meron mang nag-abang... ahihihi...

Follow my blog: Fall in love with Dalisay <<< CLICK po.

FB: angelpaulhilary28@yahoo.com

Chapter 6PINAKAMAHIRAP harapin ang umagang iyon pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa kanila ni Billy. Na-realize iyon ni Eiji nang magising siya kinabukasan. Napatingin siya bedside table at napagilalas siya ng makitang alas-otso pa lang ng umaga. Huling sulyap niya doon ay iyong bago siya makatulog ng mag-a-alas tres. Nasapo niya ang ulo. It was pounding like crazy and his whole body felt sore. Ganun pa man ay nanatili siyang nakadapa.

Grabe ang gana ni Billy kagabi. Parang hindi nito first-time. Sa unang beses na may nangyari sa kanila ay iginiya niya lang ito sa dapat na gawin. Wala rin siyang plano na magpa-bottom dito but the idea of giving Billy his first head, his first fuck not to mention his first kiss is quite novelty for him. Wala siyang pinagsisihan sa naganap. He was insatiable last night. Saglit lang itong nagpahinga at ng magkaroon ng pagkakataong magdikit ang kanilang mga katawan ulit ay umulit ito. Umulit ng umilit. Kaso nga lang, ngayong tapos na ang bugso ng kanilang damdamin ay medyo naiilang siyang di mawari.

What the hell are you thinking man? You don't give a damn whenever you had sex with someone before. Tili ng isang bahagi ng isip niya.

That was before. Pilit na pagrarason niya. Iba si Billy. Iba ito sa mga naka-sex niya. At hindi iyon sex para sa kanya. He was made love to. Wonderfully. By Billy.

Whoa! Don't get there man! You're being over-dramatic!

Well siguro nga. Nagiging ganoon lang siya siguro kasi first-time man ni Billy sa sex ay first-time din niyang maging guro sa sex. Iba ang feeling niya. Parang gusto niyang maulit lang ng maulit ang pagtuturuan nila.

Iyan ang napapala mo Eiji. Sukat ba namang sunggaban mo agad si Billy.

But he could not deny that along with those unwanted symptoms his feeling right now. The soreness and etc. He Was also gratified. Billy was an excellent lover. All those he made love to before failed in comparison.

Billy left no part of his body unexplored. Hindi naman siya nagpadaig dito dahil talagang in-explore din niya ang buong katawan nito. He was hard. Like that of a Demi-god. Fascinated na fascinated siya sa anatomy nito. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang ang lalaking geeky na iyon ay may itinatagong biyaya ng langit. At siyempre pa, sino ba naman siya para tanggihan iyon. Billy's body was like a perfect example of God's creation.

But if Billy was so perfect, bakit problemado siya ngayon?

Kinapa niya ang parteng hinigaan nito. Wala na pala ito doon. Natatakot kasi siyang bumangon agad at baka kausapin siya ni Billy tungkol sa maaksiyong gabi nila, buti na lang at wala pala ito sa tabi niya. Nagpasya siyang bumangon na when realization struck him.

Napaungol siya. Paano nga ba niya haharapin si Billy nang umagang iyon? Kung pwede lang sanang umalis na lang itong bigla para hindi na sila magharap pa. Pero alam niyang imposible iyon. Nakatali si Billy sa isang proviso na kagagawan ng tiyuhin nito.

"Oh Franny! I could kill you!" sambit niya sa sobrang frustration.

Oo nga pala, patay na ito. Sumalangit nawa. Mabigat ang katawang nagtuloy siya sa banyo. Nasulyapan niya ang maayos na pagkakatupi ng damit niya at ni Billy. Napabungtong-hininga na naman siya. Kung pwede lang sanang maghapon siyang magkulong sa kwarto pagkalipat niya doon para lang ma-delay ang pagkikita nila ng lalaki pero alam niyang hindi niya mapipigil iyon. He might as well face him now.

What's the big deal man? It's just sex!


Mabilisan siyang nag-shower at nakaroba lang na lumabas ng kwarto nito para lumipat sa sariling silid. Nang makapag-palit ay bumaba siya para lang salubungin ng mabangong amoy ng isang putaheng iniluluto. Didiretso sana siya sa kusina ng makasalubong niya si Thomacito.

"Good Morning Sir Eiji. Mukhang maganda ang gising niyo ngayon?"

Hindi niya alam kung nahalata nito pero bahagyang nag-init ang punong-tainga niya sa tanong nito. Wala naman siguro itong alam sa nangyari? Pero sino bang hindi magtataka kung kapwa sila hindi kumain ng hapunan kagabi ni Billy dahil ang isa't-isa ang ginawa nilang pagkain.

Napalunok siya at bahagyang napangiwi bago sumagot. "O-oo nga. Medyo masaya ang g-gising ko."

Napangiti ito sa sagot niya. "Of course. Alam ko iyon Sir Eiji." sabi nito sabay pukol ng makahulugang ngiti at tingin sa kanya.

Nagmamadaling tinungo niya ang kusina. Bumungad sa kanya ang samyo ng ulam na iniluluto ng kung sino. Napapikit pa siya para lasapin iyon para lamang pangapusan halos ng hininga ng makitang si Billy ang nagluluto.

Kumabog ng husto ang dibdib niya. He was naked from waist up. Napabilis ang hakbang niya patungo sa kusina. Nakatalikod sa kanya si Billy, wearing only his boxers shorts.

"A-ano iyang ginagawa mo?" panggagambala niya rito.

Pumihit ito paharap sa kanya. Para siyang pinalaso sa puso ng makitang nakangiti ito. His handsome face is radiating. Ayaw niyang isipin na dahil sa nangyari sa kanila kagabi kaya parang nag-go glow ang mukha nito. Yabang mo 'tol!

"Magandang umaga." bati nito.

"Good Morning." ganting-bati niya. Saka niya lang napansin na ang suto nito ay isang pink na apron. Napapangiwing nagtanong siya rito.

"Kaninong apron iyan?"

"Ah ito ba? Sa chef. Hiniram ko lang." Billy said shrugging his shoulders. "Hindi ba bagay?" nahihiyang tanong nito.

"N-no!" nabibiglang sagot niya.

Totoo naman. Hindi nakabawas sa masculinity nito ang kulay pink na apron. In fact, he looked devastatingly sexy with his outfit. "Nagluto na ako. Nagugutom na kasi ako eh. I wanted to make it special kaya naman ako na mismo ang naghanda. Kain na tayo." yaya nito sa kanya.

Napatango lang siya sa kawalan ng masabi. Malisyoso kasi ang pumasok sa utak niya ng sabihin nitong nagugutom ito. Last night, he acted as though he was really starved. Kaso hindi siya gutom sa pagkain. Muntik na siyang mapangisi sa pilyong saloobin niya.

"Maupo ka muna. Malapit ng maluto itong fried chicken."

Sumunod siya sa sinabi ni Billy. Humila agad siya ng upuan at kaagad na naupo roon. Kailangan niya ng suporta dahil parang nawawalan siya ng balanse at bibigay anumang oras ang tuhod niya. Ganoon kalakas ang impact sa kanya ni Billy. The mere presence of him was turning his bones into jelly.

"Masarap ba iyan?" paguusisa niya. Pilit niyang ginagawang kaswal ang pakikipagusap dito kagaya ng ginagawa nito. How could he look so damn cool this morning?

"Of course. Parang ako lang." natatawang sambit nito.

Napalunok siyang bigla. Biglang natuyuan ng lalamunan sa narinig. Dyaskeng lalaking ito! Ang aga-aga pa ay nanunukso agad!

"May ready-to-made gravy diyan. Nakita ko kahapon." nagpapaka-kaswal pa rin niyang sabi.

"Nakita ko na. Pero gumawa na rin ako ng sawsawang kamatis at asin. Sariwa iyon kaya masarap." anito sabay kindat sa kanya. Napahugot siya ng hininga sa hantarang panunukso nito.

Napailing siya. Hindi pa niya nasusubukan ang sinasabi nito pero parang willing siyang subukan. Malala ka na nga Eiji. Since when did you start patronizing men? Tumayo na lang siya para itaboy ang nagsisimulang pagbi-build up ng komosyon sa sikmura niya. Parang may nag-iikutang paru-paro sa loob niyon.

Wala siyang pinaluguran sa mga nakarelasyon niya. Mapa-babae man o lalaki. Lahat ng iyon ay nagdadaan lang sa buhay niya. Masyado siyang strong-willed para lang paluguran ang kahit na sinong mapaugnay sa kanya.

Pero iba si Billy. Ramdam niyang kaya nitong paikutin siya sa mga palad nito. Hmm... Scary...

It was all new to him. And the feeling was overwhelming.

Lumapit siya sa cupboard. "Gusto mo ng kape Billy?"

"Okay lang ba na ipagtimpla mo ako?"

"Oo naman. Kape lang ito. Ikaw naman nagluluto ng breakfast natin."

"Sanay ako sa kusina. Ako ang nagluluto para sa sarili ko. Kahit isama mo pa ang lunch at dinner pwede kitang ipagluto araw-araw." nakakaengganyo ang ngiting sabi nito.

Bahagya naman siyang natilihan sa sinabi nito. Why was he talking about cooking for him everyday? May plano ba itong ipagluto siya habang naririto sila? Napabilis tuloy ang pagsalin niya ng mainit na tubig.

Gumiwang ang thermos at natapunan siya sa kamay na nakahawak sa mug. Mabilis na nakalapit sa kanya si Billy at hinipan ang kamay niya. "Anong nangyari?"

"Napaso ako. Shit!"

Muli nitong hinipan ang kamay niyang napaso. Ngunit imbes na maginhawaan ay parang mas napaso siya sa ginawa nito. "Okay na?" tanong nito.

"O-okay na." Hinila niya ang kamay mula dito. Bumalik siya sa pagtitimpla ng kape. Their intimacy was evoking so many intimate memories of last night. He could feel his manhood reacting to their intimacy.

"Dalhin mo na sa mesa iyan, 'Ji. Doon na natin inumin iyan."

"Okay."

Nauna na siyang nagtungo sa lamesa. nagmamadali ang kilos niya dahil ayaw niyang mahalata ni Billy na para siyang sinisilaban kapag kasama ito. Baka kasi bigla na naman niyang mahablot ito at kung saan na naman sila mauwi.

"Breakfast na tayo!"

Napapantastikuhan siya sa kasiglaan na meron ito ngayong umaga. Para siyang hari na pinagsilbihan nito. Nilagyan siya nito ng sinangag sa plato at ang napili nitong fried chicken ay iyong paborito niyang parte. Naiinis na pinagalitan niya ang sarili dahil sa maliit na bagay na iyon ay bigla na naman siyang kinilig.

Tinikman niya ang pritong manok at tama ito. Masarap nga. Only he'd prefer Billy more. "Ang sarap. Anong ipinangtimpla mo dito?"

"M-in-arinate ko iyan sa suka, bawang, asin at paminta. Okay ba?"

"The best." iyon lang ang masabi niya dahil parang energy bar ang kinakain niya at sunod-sunod ang naging pagsubo niya. napadighay siya ng malakas pagkatapos kumain na umani ng amused na tingin mula kay Billy. "Grabe. I'm so full! Tataba ako kung palaging ganito kasarap ang pagkain!" Masayang deklara niya.

"Okay lang na tumaba ang boyfr-- err girlfr-- err, ano bang gusto mong itawag ko sa'yo?" nahihiya pero nakangiting sambit nito.

Nanlalaki ang matang napatingin siya dito.

"What?"

"I said, ano ba ang tamang tawag sa'yo? Boyfriend ko o girlfriend?" nakangiwing sabi ni Billy.

"Whoa!" nanggigilalas na sambit niya. Napatayo siyang bigla.

"Why?" takang tanong nito.

"H-hold it right there Billy."

"Why? Ano bang pinagsasasabi mo?" nakakunot na ang noong sabi nito.

"Ikaw ang kung ano ang pinagsasasabi diyan? Naririnig mo ba ang sinasabi mo?"

Napabugha ito ng hangin. "I know what I'm saying Eiji."

"Yeah right." sarcastic niyang balik dito.

"Why are you acting like you don't care? May nangyari sa atin Eiji. Not just once, not twice..."

"Whoa! Hold it right there dude!" putol niya sa sinasabi nito. Napapalakas na kasi ang boses nito.

"Hold it right there Billy, at please, huwag kang magsalita ng ganyan. Nangingilo ako." Nahilot niya ang batok na biglang sumakit yata.

"Bakit?"

Napailing siya. Ano ba ito? "Hindi pa tayo magkakilalang lubusan Billy. How can you talk about us getting into a relationship?"

"Pero may nangyari nga sa atin..."

"I'm not denying it. Pero hindi rason iyon para magkaroon agad tayo ng relasyon." Susme, mukhang old-fashioned din pala ang nadale niyang papa.

"I don't get it. Di ba at ganun naman ang gusto ninyo?"

"Hindi lahat. Ibahin mo ako Billy. Besides, aminado man akong may atraksiyon ako para sa'yo but I don't think attraction should be binding. Hindi ako nakikipag-boyfriend for wrong reasons." Naloloka siya sa scenario. Hindi niya ma-imagine na ganoon ang magiging eksena nilang dalawa ngayon. Dinaig pa niya ang babae. Kung nagkataon pala ay inalok na siya ng kasal nito. Thank God!

"Hindi kita maintindihan." sabi nito.

"Basta huwag mo ng ipilit."

"Ganoon na lang iyon? Ganoon ba palagi iyon?"

"Diyos ko po Billy. Think of it as your hands-on training. Hindi ba at may isusulat kang article about sex? Kasama iyon sa proviso ng mamanahin mo kay Franny. Consider it as my help." naiirita niyang sabi.

Tahimik na lang nitong ipinagpatuloy ang pagkain. ganoon din siya. OBviously ay pareho silang tinabangan ng kumain. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan nila. Bahagya pa lang nitong nagagalaw ang pagkain ng tumayo ito. Akma nitong liligpitina ng pinakainan ng pigilan niya ito.

"Ako na ang bahalang magligpit dito Billy."

Tumango lang ito. His hadsome face devoid of any emotions. "Aakyat na ako."

"S-sige."

Tuluyan na itong lumabas ng kusina. Nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Parang biglang lumapit sa kanya ang mga pader at sinu-suffocate siya. Nakapagitan iyon sa kanila ni Billy. Napailing na lang siya.

This is all your fault Eiji.

Bumuntong-hininga siya. Hindi na niya makain ang fried chicken na isinusubo niya. Parang nawalan na iyon ng lasa. Iniligpit na lang niya ang kinakain. Hindi siya makapaniwalang iyon ang kapalit ng ilang oras na kaligayahan sa piling ni Billy ng nagdaang gabi.

He just wished the feeling wouldn't stay longer than he could handle.


Itutuloy....


CHAPTER 7

Tumatagiktik na ang pawis ni Eiji sa buong katawan pero parang wala pa siyang planong huminto sa ginagawa. Ilang beses na niyang na-perpekto ang mga pinagpapraktisan na bagong technique sa paglalaro ng acrobatic tennis subalit tila kulang pa iyon para sa kanya. Kung makakapag-reklamo lang ang raketa at ang mga tennis ball na hinahampas niya ay malamang na naireklamo na siya sa pinakamalapit na barangay.

"Damn!" usal niya sa pagitan ng paghahabol ng hininga.

Nahiga siya sa malambot na bermuda grass ng tennis court. Bahagya niyang ibinaba ang suot na visor para hindi masilaw sa sikat ng araw. Kung makikita lang siya ng derma niya ay malamang na paulanan siya ng mura nun. Para kasing gusto niyang magkasakit sa balat sa ginagawa.

Pero kailangan niyang maging busy. Hindi kasi niya maalis sa isip ang eksena sa kanila kanina ni Billy. Hindi na ito lumabas ng kwarto nito pagkatapos ng agahan nila. Wala tuloy siyang magawa kung hindi ang pilitin ang sariling mag-praktis. Tutal naman ay malapit na ang laban niya para prelims ng US Open. Ngunit tila tuksong kapag nagkakaroon ng pagkakataon para siya panandaliang mag-isip ay pilit na sumisingit ang imahe ni Billy sa isipan niya. Tulad ngayon.

Memories of last night easily flooded his system. Naramdaman niya ang pag-iinit ng katawan at ang reaksiyon ng kanyang pagkalalaki. Napaungol siya sa realisasyon. Hinamig niya ang sarili at tumagilid. He wanted Billy! Nakakagulat man ang napakabilis na development na iyon sa pagitan nila pero iyon ang totoo. Pero bakit nga ba niya tinanggihan ang alok ni Billy sa kanya?

Alam mo ang sagot diyan, Eiji. Sabi ng kontrabidang bahagi ng isip niya.

Naiiling na bumangon siya pero hindi tuluyang tumayo. Nanatili lang siya sa pagkaka-upo kahit pa tirik na tirik ang araw. Dedma sa banga ang drama niya. Mas gugustuhin pa yata niyang magka-cancer sa balat kaysa ang harapin ulit si Billy.

Nasa ganoon siyang pakikipag-diskusyon sa sarili ng makarinig siya ng mga yabag. Patamad niyang nilingon ang nagmamay-ari nuon para lamang panlakihan ng mata. His heart might have skipped a beat from seeing those mesmerizing eyes. Literal siyang napanganga sa kagwapuhan ng may-ari ng mga matang iyon.

Hindi! This can't be! Hiyaw niya sa isipan.

Unti-unti ang paglapit na ginawa ng taong umistorbo sa kamalayan niya. Tumingkayad ito paupo para magkarron ng lebel ang kanilang mga mukha. Naamoy niya ang mabangong samyo nito. Uy! Fresh!

"A-anong ginagawa mo dito?" he said stammering. Nais tuloy niyang batukan ang sarili. Lalaki lang iyan! Ano ba! Lalaki ka rin!

Weh di nga?

May inumang na bote ito sa kanya. Napatingin siya sa bote ng gatorade na nasa harap ng mukha niya. Nakakunot-noong tiningnan niya ito.

"Huwag mong sabihing pati ito ay tatanggihan mo? Nakakatampo ka na Eiji."

Para siyang pinitik sa tainga sa narinig. Ewan niya pero ramdam niyang nag-init ang kanyang punong-tainga hanggang mukha ng dahil sa kilig. Salamat sa haring araw at sa kanina pang pagpapawis at mukhang may dahilan siya para mamula ng wala sa oras.

"S-salamat." Nahihiya niyang sabi.

"You're welcome."

Napatitig siya sa mata nito. Para siyang hinihigop ng mga iyon. Nakakainis mang tanggapin pero mukhang ang lakas nga ng tama niya sa taong ito. Hindi niya alam kung aware ito sa nangyayari sa kanya ngayon pero ang lakas-lakas talaga ng tibok ng puso niya. Nag-aalala na nga siya at baka atakihin siya sa puso ng wala sa oras.

Tse! Wala kang sakit sa puso no?! Epal ng antagonist na parte ng kanyang isipan.

"Ah... Eiji."

Napakurap siya ng magsalita si Billy. Bakit parang musika sa pandinig niya ang pagbigkas nito ng pangalan niya? It sounded like, he was in love with him. Uh oh! You've said the "L" word Eiji. Patay tayo diyan! Napayuko siya sa naisip. Lord! Hamper ka! Hamper! Bakit kay Billy pa? He's so nice. Hindi bagay sa akin!

"About last night." Pagpapatuloy nito.

Napaangat siya ng mukha. "What about it?" Tumaas agad ang depensa niya para dito. Hindi kasi mamaring ulitin nito ang inaalok sa kanya at baka masuntok na niya ito ng matauhan.

"I want-"

"No."

"What?" Nalilitong tanong nito.

"I said no. Capital N-O. No!"

"No, what?"

"Yang sasabihin mo. Hindi ang sagot ko." Nagmamadali siyang tumayo at pinagpagan ang sarili.

"Bakit ano bang sasabihin ko?" Naiirita na nitong tugon.

"Alam ko na ang sasabihin mo. Kaya nga hindi na kita pinapatapos na magsalita. No Billy. Hindi sa tagalog."

"What? You're a mind reader now?"

"Hindi. Pero alam kong alam mo na alam ko ang gusto mong sabihin." Huh? Parang ang gulo?

"Talaga? O sige nga, anong sasabihin ko?"

Natigilan siya. Ano nga ba ang sasabihin nito? "E-eh, di ba yun yung..."

"I want a repeat." sansala nito sa paghahagilap niya ng isasagot.

"What?" Siya namana ng napatanga dito.

"Narinig mo ako. I want a repeat."

Juice ko! Ano bang pumasok na kalungkutan sa utak nitong taong ito?

"Y-you w-want a re...repeat?"

"Yes."

"But why?" Sa wakas, diretso niyang sabi.

"Because I want to."

"Yeah right. Ganoon lang yun. Natuto ka lang ng kabastusan, malakas na ang loob mong magyaya na para bang kendi lang ang hinihingi mo. How gregarious of you!" Maaskad niyang sabi.

"Ang dami mong snasabi Eiji. Do you want me or not?"

The question caught him off-guard. Sandali siyang napatitig dito. Subalit bago pa siya makaapuhap ng sasabihin ay nagmamadaling hinila siya nito palapit na kung hindi sa mabilis niyang reflex ay napasubsob na siyang tiyak dito.

"Maybe this can help you decide." anas ni Billy bago siya hinaklit sa batok para gawaran ng mariing halik. Parang deja vu ito ng kagabi. Iyon nga lang, siya ang nagpasimula. Siya ang guro. Ito ang estudyante. Pero ngayon, mukhang baligtad na ang pangyayari.

Mapangahas ang labi nitong pilit na sumisira sa kanyang katinuan. Ramdam niya ang kawalan ng experience ng dila nito pero mukhang mas lalong nagpaigting iyon sa kanyang damdamin. Mas nagpainit. Mas lalo siyang na-excite. Gumanti siya ng halik dito. Hindi alintana kung nasa gitna sila ng kung saan mang lupalop ng daigdig. Basta ang mahalaga sa kanya ngayon ay silang dalawa lang. Ninanamnam ang tamis ng bawat isa.

Hindi alam ni Eiji kung ilang minuto ang itinagal--parang taon na nga yata--ng kanilang halikan ni Billy. Basta ang alam lang niya ay nasa alapaap ang pakiramdam niya. At ang mainit na hininga nito ay tumatama sa kanyang mukha. Kapwa sila humihingal pagkatapos ng maalab na eksenang iyon.

"Which room? Yours or mine?"

"Huh?" Disoriented na tanong niya.

"Okay. Sa kwarto ko na lang." Sabi nito saka mabilis siyang hinila patungo sana sa bahay kung hindi lang bumalik agad sa normal ang kanyang pag-iisip.

"Wait Billy. Stop!"

"Why?" Takang tanong nito.

"We need to talk."

"Can it wait?"

"No."

Napabugha ito ng hangin. Halatang frustrated. "Okay. Doon tayo sa bench." Sabi nito saka nagpatiuna pa patungo sa sinabi nitong lugar.

Nang pareho na silang nakaupo ay para naman silang timang na nag-aantayan sa kilos ng bawat isa. Siya, nag-iisip ng tamang salitang gagamitin. Ito, ewan niya. Panaka-nakang sumusulyap lang ito sa kanya. Seryoso ang hitsura. With matching knotted forehead pa. Sosyal!

"So?" Basag nito sa pananahimik nila.

Nagtanggal siya ng bara sa lalamunan bago nag-aalangang tumingin dito. "A-about last night."

"Linya ko iyan."

"Ha? Ay oo nga no? Sige, pahiram lang ha."

Tumango lang ito.

"You were great." Pagsisimula ulit niya.

"Thanks. But I can hear a "but"."

Napailing siya. Billy may be a virgin when it came to sex and relationship but he's not stupid. In fact, mukhang mahihirapan siyang kumbinsihin ito na ang namagitan sa kanila ay normal lang. Nagkataon lang na siya ang nagbigay ng initiation dito but it was not enough for them to have a relationship.

"But, it's not right that we start something just because we had sex." There, nasabi na niya.

"I know. Nasabi mo na di ba?"

"So bakit ka nagyaya?"

"Because I want to. I want to do it again. With you. Masama ba iyon?"

Natameme siya. Bakit ba ang arte niya? Kung ang iba nga nagbabayad pa para lang magkaroon ng sex life tapos siya, heto at inihahain na isang makisig na lalaki ang sarili sa harapan niya eh tinatanggihan pa niya. Kabog! Ikaw na! Hirit ni Grazilda. Ang ipinangalan niya sa kontrabidang parte ng isip niya.

"Ah... What can I say?" Natuturete na niyang sabi. Pinangangapusan na siya ng hininga sa antisipasyon.

"Just say nothing."

"Okay. Just promise me one thing Billy."

Nangunot ang noo nito sa sinabi niya.

"After this, wala ka ng babanggitin about us, being together. Okay?"

Mataman siyang tinitigan nito. Seryoso. Hanggang sa napaskil ang mapang-akit na ngiti nito. He thought he just died and was sent back to heaven ng dahil sa ngiti na iyon.

Anong drama yan? Nagiging poetic ka na tsong!

"Sure. Can we go now?" There it was again. His lopsided smile. Para itong lethal injection na itinurok sa kanya ng paulit-ulit.

Hindi niya alam kung paano silang nakarating sa bahay at sa kwarto nito ng hindi napapansin ang mga tao sa paligid. Namalayan na lang niyang isa-isa na nilang tinatanggal ang kasuotan nila. Mainit ang pagtatagpo ng kanilang balat. May pananabik. Sa parte niya, puno ng antisipasyon. Sa parte ni Billy, puno ng pagsasaliksik. Parang batang uhaw sa pagtuklas ng bagong kaalaman.

Napabitiw siya dito ng maalalang pawisan pa siya.

"Bakit?" Tanong ni Billy.

"Magsa-shower lang ako." Aniya rito saka kinintalan ng halik sa labi bago tinungo ang banyo.

Nasa loob na siya at magsisimula pa lang na magbabad sa itinimpla niyang temperatura ng tubig sa shower ng pumasok si Billy in his naked glory. His member standing in full salute greeted him. Hindi niya maiwasang makaramdam ng mabilis na tensiyon sa pagitan ng kanyang hita.

Pinigilan niya ang sariling lapitan ito. Parang tukso naman ang mabagal na paglapit nito sa kanya. Nagbaling siya tingin sa ibang parte ng CR. Nagsimula na siyang magsabon sa sarili. Nagmukhang maliit ang banyo ng dahil sa pagsasama nilang iyon ni Billy sa loob. Pagbaling niya ulit ng tingin rito ay nakita niyang nakatingin din ito sa kanya.

Pinagtaasan niya ito ng kilay. Nagtatanong ang mga mata niya ng sa wakas ay makalapit ito. Hindi ito sumagot, sa halip, hinawakan siya nito sa baywang at saka siya hinapit palapit dito. He felt their members clashed. Lalong nag-init ang pakiramdam niya. Hinalikan siya nito sa labi, pagkatapos ay sinimulan na pagapangin ang kamay nito sa may sabon pang katawan niya. He left out a small cry of ecstasy.

Napasighap siya ng isandal siya nito sa tiled wall kung saan naabot niya ang bahagi ng shower. Eiji was thirlled with the position this time. Nararamdaman niyang ang pagkilos ni Billy ay nakabase sa instinct nitong magpaligaya ng partner.

Isinampa nito ang isang hita niya sa bathtub pagkatapos ay lumuhod ito--and sucked like a babe there.

"Oh my God!" Ang tanging nasambit niya sa napakabilis na pangyayari. Kung bakit ito ginagawa sa kanya ni Billy ay tanging ito lang ang nakaka-alam.

Napasabunot siya dito hanggang sa tuluyan ng humulagpos ang self-control niya. Hinila niya ito patayo saka itinulak sa dingding sa sinasandalan niya kanina at ginaya ang ginawa nito sa kanya.

Pagluhod niya rito, his manhood was already as stiff as a tank destroyer, ready for battle. Napabungisngis siya as he toyed with it, before he finally tasted the hard shaft with the tip of his tongue. Giving him another experience worth remembering. He teased with it a little. Played with it a little. Billy kept grunting and moaning. Hanggang sa hindi na yata ito makatiis, sinabunutan siya nito at iginiya nito sa bibig niya ang kahandaan.

"Mabibilaukan ako nito." Humahagikgik na sabi niya to which he replied a violent groan.

He took the tip of his maleness and suckled to it. Tila kinumbolsyon naman ang reaksiyon nito.

After a long while, mukhang ang self-control naman nito ang nagwala. Itinayo siya nito at isinandal paharap sa dingding. He took over of the situation. In one swift thrust, he was inside him. The next moment, Billy was thrusting in and out of his ass rather violently. Ngunit sa halip na masaktan ay tila lalo lamang siyang sinisilaban.

When they exploded together, hindi na nila napigilang isigaw ang pangalan ng isa't-isa.


Nakatitig lang siya sa mukha ni Eiji habang nakahiga sila sa kama. Napakabilis ng mga pangyayari sa kanilang dalawa. Parang kailan lang ay nag-iiringan pa sila. The next thing he knew, he was inside of him. Literally.

Nababagabag man kung bakit ganoon na lang ang nararamdaman niya para kay Eiji ay wala siyang makapang pagsisisi sa kaloob-looban niya. Kahit pa ang pagtanggi nito sa alok niyang maging sila --na kahit siya ay hinahanapan pa niya ng kasagutan kung bakit niya naisipang ialok rito-- ay hindi niya ikinabahala. Secured siya sa pagkalalaki niya. Ito lang ang inaalala niya.

Secured nga ba?

Nakatingin lang din ito sa kanya. Pagkatapos ng eksena sa banyo ay sa kama naman sila nagpatuyo ng katawan. Bawat pagtatagpo ng katawan nila ay nagdudulot ng malaking apoy na tumutupok sa kanilang pareho.

Hinapit niya ang katawan nito palapit para ipadama ang hindi pa humuhupang emosyon sa pagitan ng mga hita niya. Natawa lang ito.

"Grabe ang energy mo Billy. Sumusuko ako."

"Ganoon talaga. Twenty-seven years ba anmang puro kamay lang ang kaulayaw ko eh."

Nakita niyang naligayahan ito sa sinabi niya. Naisip niyang tanungin ulit ito ng inalok niya kanina.

"Sigurado ka bang ayaw mong maging tayo?"

Nawala ang ngiti nito sa labi.

"Ayan ka na naman Billy eh." Natatarantang sabi ni Eiji.

"Ito naman naitanong ko lang. Wala naman akong planong ipilit pa."

"Good. Kasi, hindi porke may nangyari na sa atin eh ganoon na dapat ang kauwian natin. Susme, kung lahat ng lalaki ganyan ang pananaw eh di sana walang unwed mothers ngayon." Sabi nito saka pagak na tumawa.

"Why are you so against it?" Kunot-noong tanong niya.

"Against what?"

"The idea of us, being together. In a relationship."

Naramdaman niya ang pagbabalak nitong tumayo kaya dinaganan niya agad ito. Sumusukong nagpakawala ito ng hininga.

"I don't have anything against it Billy. That's the truth."

"But?" Pangungulit niya.

"You're too good to be true. Hindi ka bagay sa akin."

"And may I know why?"

"Basta." Pagtatapos nito sa usapan.

Tinitigan niya ito. Umiwas naman ito ng tingin.

"What if... maging tayo. Without commitments. No strings-attached. No responsibilities. Just for the heck of it." Pag-iiba niya ng estilo.

Napatingin ito sa kanya sa di makapaniwalang reaksiyon.

"Seryoso ka?"

"Did you hear me joking?"

"No. I-i mean... Why?"

"Kailangan ba ng rason sa lahat?"

"Well, I guess not."

"Kaya nga ganoon ang alok ko sa'yo. Ayoko naman na tawagin nating fuck-buddies ang isa't-isa. Ang sagwa eh. Kung tatanungin mo naman ako kung bakit ikaw, I don't know. I really don't know the answer. Hindi dahil sa ikaw ang naka-una sa akin. Hindi iyon. Maligaya lang kasi ako sa piling mo. Iyon lang ang alam ko."

Natigilan ito. Hindi makapaniwala sa naririnig sa kanya. Kaya naman ipinagpatuloy na niya ang pagsasalita tutal naman ay naroon na sila.

"Ano? Payag ka ba?"

Nag-alis ito ng bara sa lalamunan. Napakurap-kurap pa na parang wala siya sa ibabaw nito. "B-billy."

"Yes?"

"What are you feeling right now?"

Nagtataka man ay sumagot siya.

"Happy? Iyon lang naman ang nararamdaman ko eh. Simula pa kagabi kahit panira ka ng moment kaninang umaga."

Biglang naging seryoso ang mukha nito.

"Seryoso ka ba Billy sa alok mo?"

"Oo naman."

"Baka lang kasi sa bobrang saya mo na hindi ka na virgins a sex eh kaya ka nakakapagdesisyon ng kung anu-ano. Sometimes, people tend to say something they don't really mean just because they feel something on that particular moment."

"Huh?"

"I'll think about your offer Billy although pabor sa akin iyon. I like you so much... but with me, you can't find the proper relationship that you're looking for. Maaaring naaaliw ka lang sa kaalamang kaya mo ring magpaligaya ng ibang tao when it comes to sex. In the long run, maghahanap ka rin ng para sa'yo. Diversion lang ito Billy."

Napatahimik siya ng mga salitang iyon ni Eiji. Maaaring tama ito. Pero siya na ang bahala bukas. Ika nga, One step at a time.

"Sure ako Eiji. Kaya huwag ka ng maraming satsat pa. Ang daldal mo talaga." Aniya saka ito siniil ng halik. Gumanti naman to ng mas malalim.

"Okay." sagot nito kapagkuwan.

"Yosh! Now, let's enjoy each other while we can. Okay?"

"Sure." Eiji said then grinned mischievously.

"Let's enjoy this Billy until the day we have to say goodbye." Bulong nito sa kanya bago yumakap ng mahigpit.

"Shall we?"

Tila nag-isip pa siya kung tatanggapin o hindi ang alok nito. Kapagkuwan ay naramdaman niya ang halik nitO; gumanti siya ng mas mapusok. Mayamaya pa ay naramdaman niya ang "pagkabuhay" nilang pareho.

Muling nabuhay ang apoy sa kanyang pagkatao na kay Eiji niya lang naramdamang nangningas ng ganoon katindi. Marahil, ito lang rin ang may kakayahan para apulahin ang apoy na iyon.


Itutuloy...


Chapter 8Ang sarap pala talaga ng feeling kapag may nagaalaga sa'yo.

Iyan ang piping sigaw ni Eiji sa isip niya habang nagtatampisaw siya sa dalampasigan na sakop ng villa.

Tinanaw niya ang nag-iihaw na si Billy. Nakahubad-baro ito. Kahit anong pilit niya na pagsuotin ito ng trunks ay hindi ito pumayag. Nahihiya raw ito. Geez... sabagay, kahit siya ay may selfish na rason sa sarili na huwag sana itong pumayag na magsuot ng trunks kahit pa silang dalawa lang ang naroroon at naliligo.

He wanted Billy's nakedness all to himself. Bawal mag-share. Kahit sa tingin lang. Period!

Kinawayan siya nito ng makitang nakatingin siya. He felt a huge thug on his chest. Bakit sa simpleng kaway lang nito ay nagririgodon na ang puso niya. Hindi naman siya dating ganoon.

Admit it man. Nahuhulog ka na sa kanya. It's time to accept the fact that you are indeed falling for him. Fast.

Napa-iling na lang siya sa naisip at gumanti ng kaway kay Billy.

Lumapit siya dito.

"Hi there babe." nakangiting bati nito ng makalapit siya.

Babe? Napatirik siya ng mata ng bahagya.

"Hi yourself." sagot niya.

"Malapit na ito. Why don't you grab yourself some beer para match sa inihaw na liempo."

"Okay." Kibit-balikat niyang sagot.

Hangga't maaari ay ayaw niyang i-encourage si Billy na makasanayan ang pagiging sweet sa kanya. Nasasanay na ito sa pagtawag-tawag sa kanyang babe at pag-aalaga sa kanya.

Bakit nag-aalala kang mawala rin siya kagaya ng iba?

"Babe..." putol ni Billy sa daloy ng diwa niya.

He left out a sigh.

"Billy..."

"Yes?"

"Stop it. Please."

"Stop what?"

Bumaling siya rito. Nakita niyang nakakunot-noo ito.

"Alam kong alam mo ang tinutukoy ko."

"The babe thing." Billy quoted.

He nodded.

"What's wrong with that?"

"I thought I told you..."

"That we should enjoy enjoy this while we can?"

"Yes."

"That's just it Eiji. I'm enjoying it. SO there's no need to fret. Nag-e-enjoy ako sa set-up natin at kasama na doon ang pagtawag ko sa'yong babe."

Napipilan siya.

Ano pa nga ba ang posible niyang isagot doon?

"Well?" tanong nito.

"Fine. Just don't get used to it." sumusukong wika niya.

"I know. And besides, ako na ang mamomoroblema sa bagay na iyon." Nakangiti pang sabi ng hudyo.

"Alright. Kukuha lang ako ng beer."

"Idamay mo na ako."

"Okay."

****************************************************


Matuling lumipas ang mga araw at masaya naman silang dalawa ni Billy. In fact, sa sobrang saya niya ay hindi na niya namalayang siya na mismo ang gumagawa ng bagay na ito dapat ang gumagawa.

"Eiji?" tinig iyon ni Billy sa may pinto. Dali-dali niyang isinara ang laptop at binuksan ang pintuan.

"Hey!" aniya rito.

Napalitan ng pagkakakunot ng noo ang ekspresyon nito mula sa pagkakangiti pagkakita sa kanya.

"What's wrong?" Billy asked.

"N-nothing. Medyo nagmadali lang ako palabas." Alanganin niyang tugon.

"I thought you looked agitated. Anyway, kain tayo ng siomai."

"Umorder ka?"

"Nope. Gumawa ako." Nagmamalaking sabi pa nito.

"Really?" Nakataas ang kilay na sabi niya.

"Yup. Wanna try it?"

"Try? Can't you see I'm drooling here?" biro niya.

"You're drooling over me?" ganting biro nito.

"Ang yabang ng mama. Marunong ng magyabang."

"Of course. Magaling ang teacher ko eh."

"Heh! Halika na at tikman na natin ang siomai na iyan."

"Hep!" Pinigilan siya nito ng akmang bababa na siya.

"What?" natatawang baling niya rito.

"I thought I heard you say "Halikan na."

"Baliw. Maglinis ka ng tainga mo."

"Hoy malinis yan ha." Billy pulled him back that he was slammed against his massive chest. For a geeky guy, he really was an execption. Sana lahat ng old-fashioned na katulad nito ay ganoon ka-macho. Wala sanang soltero ngayon.

"I-check mo pa." anas nito sa may punong-tainga niya.

Eiji's system instantly went in turmoil. Nakakawala ng common-sense ang pagkakalpit nilang iyon. Inangat niya ang paningin para makita ang mukha nito. Base kasi sa pagsasalita nito ay nakangiti ito. Na isa palang malaking pagkakamali.

His lips brushed Billy's mouth that instantly ignited the obvious tension between them. Nanatiling magkadikit lang ang kanilang labi. His loins ached from the torturous intimacy that they have. Wala na tuloy siyang paki-alam sa paligid niya and he was sure as hell Billy also didn't mind where the hell they might be.

His breathing became more uneven. He felt Billy's hand softly making its way to soft curls of his hair. Prente namang nakalapat ang kanyang palad sa matipunong dibdib nito. Giving him access to the unusual beating of his heart. Bakit ganoon? Katulad ng kay Billy, hindi rin normal ang tibok ng puso niya.

"Billy..." he whispered against his lips.

Nakakatuwang isipin na wala ni isa man sa kanila ang nag-aabalang tawirin ang gahibla lang na pagitan ng kanilang mga labi. Parang sapat na sa kanila ang ganoong eksena. Malapit lang sa isa't-isa. Taking time and pleasure to enjoy the warmth of each other.

"Eiji..." anas rin nito.

"Sir Billy, Sir Eiji." Tinig na nagpapitlag sa kanilang dalawa.

"Handa na po ang kumedor. Anumang oras ay maaari na ninyo itong gamitin." Tinig iyon ni Thomacito.

Nahihindik na umayos ng tayo si Eiji habang si Billy naan ay diretso lang ang tingin sa mayordomo habang may pinipigil na ngiti sa labi.

"Su-susunod na ka-kami sa ibaba Thomacito." tarantang sabi ni Eiji dito.

"Sige po." Malanding wika ng kapatas.

Billy burst in laughter pagkaalis na pagkaalis ni Thomacito.

Sure siya, namumula ang kanyang buong mukha dahil sa nasaksihan ng ibang tao ang intimate moments nilang dalawa ni Billy. Naiinis na kinutusan niya ito.

"Aray!" Natatawa pa ring sabi nito habang himas ang ulo.

"Nakuha mo pang tumawa?" iritable niyang tugon.

"Why? Eh, sa nakakatawa naman talaga." Billy said. Still laughing.

"Ewan. Kainin mo yung siomai mo mag-isa."

"Hey wait!" pigil nito sa braso niya ng akmang papasok na siya sa silid.

"Let go." galit-galitang sabi niya. Napahiya lang kasi siya kaya naman nagkakaganoon siya.

"Hmm? I can't do that Eiji."

"And why is that?"

"Dahil sasama ako sa loob kapag hindi ka bumaba. Hahayaan kong mag-isip si Thomacito ng mas marami pang bagay kapag nalaman niyang nagkulong tayo rito sa kwarto mo."

"That's a cheap blackmail Billy."

"And you're a hypocrite Eiji. Come on. Nakita tayo ni Thomacito, ano namang issue doon? Don't tell me na ngayon ka pa nahiya?"

"How dare you!" napapantastikuhan niyang sabi. Hindi niya naisip na magiging ganito ka-persistent si Billy.

"Halika na Eiji. Kung sakali mang manukso si Thomacito, ako na mismo ang boboldyak sa kanya." he said in a very assuring voice.

"Okay. Let go of my arm. Bababa na ako."

Napangisi ito.

"I won't. Ang sarap mo kayang hawakan."

Ano daw?

Napailing na lang siya at nagpatiuna ng lumabas. Hawak pa rin nito ang braso niya na para bang makakawala siya. Eh wala naman siyang ibang mapupuntahan. In fact, parang ayaw niya ngang makawala rito. Truth is, ayaw niya talaga. Hindi lang parang. Tama ito. Ipokrito nga siya.


***************************************************

Nakaset-up ang buong lamesa katulad sa isang magarang dinner. Natawa siyang bigla ng maalalang siomai nga lang pala ang kakainin nila.
"Ang garbo naman nito Billy."

"Anything for you Eiji."

Napailing na lang siya ulit pero deep inside ay pigil-pigil niya ang kilig.

Enjoy it while it lasts Eiji. Matatapos din iyan.

Sigaw ng bahagi ng isip niya.

Tama. It's just a phase. All of this.

Napabuntong-hininga siya at hindi iyon nakaligtas kay Billy.

"Ang lalim nun ah?"

Pili siyang ngumiti.

"Wala iyon."

"Okay."

Himala, hindi nangulit sa sagot niya.

"Siomai a la Billy." Mayabang na lahad nito ng buksan nito ang takip ng mga plato.

Nahawa siya ng bahagya sa enthusiasm na nakikita niya rito.

"Mukhang masaya ka ngayon Billy?" naisip niyang itanong.

"Siyempre. Dahil sa'yo."

Natigil sa ere ang akmang pagsubo niya ng siomai dahil sa sagot nito. Ibinaba niya ang tinidor.

"Billy..."

"I know, I know." Putol nito sa sasabihin niya.

"Napag-usapan na natin ito diba?" frustrated na sabi niya.

"Sabi ko nga. But I'm sorry, sinagot ko lang ang tanong mo. Ayoko lang magsinungaling sa sarii ko."

Tumaba ang puso niya sa sagot nito pero iglap lang iyon. Mabilis niyang pinairal ang kinasanayang depensa at unti-unting itinaas ang pader na lagi niyang pananggalang sa mga nagnanais ng mas malalim na relasyon sa kanya.

"Hear me first Eiji. Please."

Hinawakan nito ang kamay niya. Babawiin sana niya ng magsalita ulit ito. "Ten minutes lang."

Napilitan siyang mag-stay.

"Thanks. Eiji, I know na nag-usap na tayo na i-enjoy lang natin ito, but I can't. Sa araw-araw na magkasama tayo, hindi ko na naisip kung pareho tayong lalaki. O ikaw ang nakauna sa akin, o dahil ganito, dahil ganyan. Wala ng lahat iyon. Hindi ko na naiisip ang lahat ng iyon. Ang tanging mahalaga ay ikaw. Ako. Tayo. Hindi ko na pinagkaka-abalahang isipin ang iba. Kaya maniwala ka please, masaya ako ng dahil sa'yo. Masaya ako sa'yo. I'm sure we can work this out. Papatunayan ko sa'yo."

Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Never in his entire life na nakarinig siya ng ganoong appreciation mula sa iba. Lagi na lang kasing may agenda ang mga tao sa pakikipaglapit sa kanya. Na kesyo masaya ang mga ito kasi sikat siya. At kapag kasama mo ang sikat, sikat ka na rin.

Some even dared to have a relationship with him. Kahit hindi totoong bisexual ang ilan sa mga lalaking iyon ay nagpanggap na bi, kasi nga, they want to make it in a very dirty business. The showbusiness. Pati mga babae ganoon. Kaya naman nadala na siya. Ilan kasi sa mga iyon ay natutunan niyang mahalin ng husto.

But with Billy. Ganoon din kaya? But he was promising him different. Maligaya rin siya dito. At iyon ang malaking katotohanan. In fact, he loved him. To eternity. Kaya naman ganoon na lang ang iwas niya.

"Eiji. Alam kong sasabihin mong nabubulagan lang ako. Na that I should try it first sa iba't-ibang partners bago ko sabihing tunay nga akong masaya sa'yo. Na sometimes, hindi talaga makalimutan kaagad ang initiation but God damn it Eiji, it's you I want at hindi sila."

"Kung sakali mang dumating ang araw na sinasabi mo. Iyong araw na ako na mismo ang kakalas sa'yo. Remind me of this day please? Remind me of how shamelessly begged for you to be mine. Tama ka. I'm asking you to be mine."

Nanlaki ang mga mata niya sa tuwirang pag-amin na iyon. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Gustong umasa ng puso niya. Gustong-guto. Pero itinatanggi ng isip niya ang lahat ng magagandang bagay na maari niyang isipin mula sa pagkakarining nang mga katagang iyon.

"Will you be mine Eiji?"

"K-kahit ganito ako?"

Finally. Lumabas ang boses niya. Teka, bakit parang ang pangit yata?

"Ganyan ka ng nakilala kita. Ano pa bang choice ko?" nagbibirong sabi nito.

"Ungas. Walang namimilit sa'yo." sagot niya sabay batok dito.

"Iyon na nga eh. All my life, akala ko, wala ng darting na taong makakapagpasaya sa akin ng ganito. Ikaw lang pala ang katapat ko. Akalain mo iyon."

"Oo nga eh. Never for one moment na sa isang geeky guy ak magkakagusto ng kagaya nito." Hinaplos niya ang mukha nito.

"I know I'm hard to resist Eiji." nakangising banat nito.

Inihilamos niya ang palad sa mukha nito.

"Yabang."

"So we're on?" Billy asked.

"Do I have a choice?"

"No."

His eyes rolled to the obvious answer. Susubo sana siya ng siomai ng may maalala siya.

"Hey! May naumpisahan ka na ba sa librong gagawin mo?"

Napatigil din ito sa pagsubo.

"Ahm..."

"I'll take that as a negative answer."

Napangisi ang ito.

"Kita mo ito. Ang tagal na natin na nandirito. Ilan beses na rin tayong..."

"Ano? Ilang beses na tayong nag-ano?" nanunuksong sambit nito ng ibitin niya ang sinasabi.

"Ah basta. Gawin mo na iyan."

"Eh, hindi ko nga alam kung paano gagawin. Wala rin akong maisip na format or plot kung paano ba sisimulang ang isang librong about sex." reklamo nito in between chewing.

Sumubo rin muna siya bago sumagot.

"Hay nako! Eh di gumawa ka na lang ng tips. Kunwari, twenty-seven bedroom tips from a former twenty-seven year old virgin."

Binato siya nito ng tissue.

Natatawang sinalo lang niya iyon.

"Salbahe ka. Did you have to rub it in? But hey! That's not bad. Thanks."

"You're welcome." Sumubo ulit siya ng isa pang siomai.

"Hmm... This tasted really good. Sigurado kang ikaw ang gumawa nito?"

"Oo naman. Sabi ko naman sa'yo. Okay lang ipagluto kita araw-araw."

Napatigil siya. May duda siyang may sasabihin na naman itong sorpresa.

Napa-aray siya ng may makagat siyang matigas na bagay sa loob ng panibagong siomai na isinubo.

"What the..."

It's a ring. Iyong matigas na bagay na nakagat niya ay isa palang singsing.

Kinuha iyon ni Billy at pinunasan bago mabilis na isinuot sa palasingsingan niya.

"What is the meaning of this Billy?" naguguluhan niyang tanong.

"There... Perfect fit!" pambabalewala nito sa sinabi niya.

"Billy!" he snapped at him. Hindi dahil sa galit kung hindi sa pagkalito at... pag-asam?

"What do you think? It's a ring." Seryosong sabi nito.

"And why are you giving me one?"

"Wala lang." He said non-chalantly, Nagpatuloy sa pagkain.

"Umayos ka ng sagot Billy! Susuntukin kita." aniyang napu-frustrate at... kinakabahan?

"Okay!" natatawang sabi nito.

"Nakuha mo pang tumawa." ingos niya.

"It's a promise ring."

"What?"

"Huwag kang OA Eiji."

"Bakit...?"

"It's a promise na ikaw lang at walang iba. Hindi ako titingin sa iba kahit gaano pa sila kagaganda o kase-sexy. Isa pa, wala akong alam na mas hihigit pa sa'yo kaya hindi na rin ako magta-try pa na mag-try ng iba. Fair enough? Honest enough?"

Naguluhan na naman siya. Okay na na sila ng dalawa ni Billy pero ang mangako pa ito ay baka hindi na niya kayanin. Ayaw na niyang masaktan pa ng grabe sa magiging paghihiwalay nila.

"I can't accept it."

"Wala kang choice Eiji. I am here to stay. Kahit pa anong pigil mo sa akin. Nandito lang ako. Kukulitin kita hanggang sa magsawa ka. Hayaan mo naman akong ipakita na sincere ako. Huwag mo akong pangunahan. Please?"

"But why me?"

"Dahil ikaw si Eiji."

Wala na siyang masabi. Napigil ang lahat ng sasabihin niya sa lalamunan ng halikan siya nito. Hindi niya napaghandaan ang mabilis na pagdukwang nito. Ninamnam na lang tuloy niya ang tamis ng halik nito. Lasang siomai.

"Don't promise that you'll stay Billy." aniya pagkatapos ng halik.

"And why is that?"

Huminga siya ng malalim.

"Handa na ako Billy. For the longest time, I protected myself from the likes of you. Ayoko ng mas malalim na relasyon. Ayoko na ng commitment. Magiging kumplikado lang ang lahat. Pero nag-iba ang lahat ng iyon ng dahil sa'yo. I'm ready to face the world now."

Ngumiti ito.

"That's good to hear Eiji."

"So are you in for a surprise?"

"So hindi lang ako ang may sorpresa para sa araw na ito?" ang tanong sa kanya ni Billy.

"Of course."

"I think I just need last two bedroom tips from the former twenty seven year old virgin to complete the twenty seven tips."

Nanlaki ang mata nito sa sinabi niya.

"Whoa! You did that for me?"

"It's only fair since pinaligaya mo rin ako ng husto Billy."

"Wow. That's sweet."

"So what do you say? Gawin na natin ang last two tips?" Naka-arko ang kilay na sabi niya.

"Game!" and their lips locked.

Nabalewala na ang siomai at inakyat nanila ang kwarto niya. They made love again and again and again to exhaustion.

Nakuha ni Billy ang mana niya at napanalunan ni Eiji ang US Open. As a gift to each other, parehas pa sila ng naisip na regalo.

A marriage license with their names on it.
F - I - NDalisay

6 comments:

 1. What da hek! Ganda ng story... Nalito lng ako kunta sa mga palitan ng dialogs... siguro kasi sleepy na talaga ako... Pero great ending and kung pwede nga a million thumbs up... A love that can change people... A love that can go beyond what they think or feel... Love the story so much.... THANK YOU SO MUCH FOR SHARING THIS...

  ReplyDelete
 2. I love the story :D hahaha!!!

  ReplyDelete
 3. Ehmerghawd! Whatta a nice story mama dalisay. Love love love. Hahahaha. Im just wondering bkit walang nagcocoment sa isang one of the art story dito. Hehehe.

  ReplyDelete
 4. Ang cute ng story hehehe...sna merun dn ang billy sa buhay ko hehehe..tnx mr.writer...godbless

  ReplyDelete
 5. Ang ganda ng story..happy endinb tlga..sna merun dn aqng billy sa buhay ko.hehehe.godbless.tnx mr.writer..

  ReplyDelete

FOLLOW US

Follow us in
- Friendster: www.friendster.com/msob
- Twitter: twitter.com/msoblue
- Facebook

Add michaelshadesofblue as your friend in facebook, friendster, and twitter: juha.michael@gmail.com

Disclaimer

All images and videos in this site are copyrights of their respective owners and "MSOB" claims no credit unless otherwise acknowledged. If you own the rights to any of the images or videos and do not wish them to appear on this site please, contact us at getmybox@hotmail.com and the items in question will be promptly removed.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails