Followers

Tuesday, January 12, 2016

String from the Heart [34]AUTHOR’S NOTE

Anong petsa na? Seriously?! Ang bagal-bagal ko matapos ang kwentong ito. Sobrang tagal na hindi ko alam kung hanggang saan na ba papunta at kung matatapos pa. Pero siyempre, alam ng iilan na nakaka-chat ko na nagbabasa nito kung anon a ba ang kahahantungan ng istoryang ito at kung sino ang magkakatuluyan. Kung sila ba o sila. Anyways, sana maging sapat ito na chapter na ito. Don’t worry may mga kasunod na `to at naka-schedule na lang. Three days na interval. Three chapters.

Sa mga nagbabasa pala nito. Maraming salamat sa walang sawa ( wala nga ba na paghihintay?) sa kwentong ito. Sa mga sumusunod na nag-comment. Tito Alfred, LSDee, Angel at Edison Smith.

Hope you enjoy, guys!

CHAPTER THIRTY-FOUR

"ANO ANG IBIG sabihin nito?"
            Ang bungad na tanong ni Theo sa kanilang dalawa, partikular na sa kanya nang walang babala itong pumasok sa loob ng kwarto. Pagtataka at pagdududa ang emosyon na nasa mukha nito. Ngunit sa dalawang iyon ay mas lamang ang pagdududa.
            Kumalas mula sa pagkakayakap kay Jake si Hyde. Pinunasan niya ang luhang naglandas sa pisngi niya. May pagkailang na sinalubong ang tingin ni Theo saka tuluyang umalis sa pagkakalapit kay Jake.
            "Walang ibig sabihin ang nakita mo."
            Napatingin siya kay Jake. Ganoon din si Theo.
            "Hindi ikaw ang kinakausap ko, Jacinto. Kailan ka pa naging tagapag-salita ni Hyde?"
            "Walang ibig sabihin iyon."
            Pumalatak si Theo. "Paano niyo nasasabing 'wala' lang ang bagay na nakita ko? You two were hugging each other like no air can pass between the two of you. Tell me, Hyde, iniiputan mo ba sa ulo ang kaibigan ko?"
            Hindi siya nakasagot. Pakiramdam niya ay nalulon niya ang kanyang dila na sinabayan pa ng pagkaka-choke niyon.
            "Hindi iyon gagawin ni Hyde kay Devin. Don't put the blame on him. Don't talk like Hyde is doing something that would hurt Devin."
            "Can you keep your mouth shut, Jacinto!" Nanggigigil na sigaw ni Theo kay Jake.
            Nagulat siya. Napapitlag.
            Paano ba niya ipagtatanggol ang sarili sa mga sinabi at tanong ni Theo sa kanya? Hindi niya ito masisisi kung ganoon ang sabihin nito sa kanya. Siya man ay nagsisisi sa mga nagawa ngunit may magagawa pa ba iyon? Mababago at malilimot ba niyon ang mga bagay na nagawa na niya? Hindi man natuloy ang nangyari sa kanila ni jake ay maituturing na iyon na pagtataksil. Hinalikan niya si Jake. Nakipaghalikan siya rito. Muntikan na nilang magawa ang ganoon na bagay.
            Naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang luha.
            Hindi niya magawang magsalita kaya si Jake ang gumagawa niyon. Pinagtatanggol siya nito dahil hindi niya kaya ang sarili niyang ipagtanggol.
            "Tell me, Hyde, niloloko mo ba si Devin?" Ulit na tanong ni Theo. Sa pagkakataong iyon ay humina ang tinig. "Nag-aalala sa `yo si Devin nang sobra. He even called me just to make sure that you are okay. Na wala kayong problemang dalawa at naalala niya na malapit na ang second monthsary niyo. Tapos ganito lang ang makikita ko."
            "Wala kaming ginagawang masama ni Hyde. What you saw was just a simple hug. A friendly hug. Walang ibang kahulugan iyon."
            "Cut the crap. Shit! Iba ang nakita ko."
            "Wa-wala kaming ginagawang masama ni Jake. Hi-hindi ko lolokohin at sasaktan si Devin." There, he found his voice, trembling.
            Masakit para sa kanya ang magsinungaling pero ito lang ang tanging paraan para manatili sa kanya si Devin. Hindi niya kayang malayo at magalit sa kanya si Devin.
            "Sigurado ka, Hyde?" Paniniyak ni Theo. May pagdududa pa rin sa boses.
            "Pwede bang tigilan mo ang pagtatanong kay Hyde ng kung anu-ano. Hindi gagawa si Hyde ng bagay na makakasakit kay Devin." Pagsingit ni Jake.
            "Pwede bang tigilan mo ang pagsabat sa pag-uusap naming dalawa, ah, Jacinto! Hindi ka kasali rito. This is out of your concern."
            "It was out of my concern but I'm concern to Hyde."
            "Lumabas ka na lang. Pwede?"
            Akmang sasagot pa sana si Jake ngunit tumigil ito nang mapatingin sa kanya. Tinanguan niya ito. Isang tango na nagsasabing kaya na niyang mag-isa.
            "Okay. Lalabas ako. ` Wag mong paiiyakin si Hyde."
            "Whatever! Ang dami mong sinasabi." Sarkastikong sabi ni Theo.
            Hinarap siya nito. Nang iwanan sila ni Jake ay mas sumidhi ang kaba na nadarama ni Hyde. Hell! Yeah! Nakokonsensiya at guilty siya sa paraan ng pagtitig ni Theo sa kanya. Alam naman niya na hindi ito naniniwala sa mga sinabi ni Jake at sa sinabi niya na may pagkautal pa.
            "Now, tell me, Hyde, ano ang nakita ko kanina. Bakit kayo magkayakap ng Jacinto na iyon?"
            Hindi agad siya nakasagot. Paano ba niya sasabihin na kaya sila magkayakap dahil sa pag-uusap nila? Paano ba niya ito sasagutin na umiiyak siya dahil sa muntikan ng mangyari sa kanila ni Jake? Paano ba niya sasabihin na nagsisisi siya sa muntikan na pagtataksil niya kay Devin?
            "Bakit hindi ka makasagot? Maybe you are really cheating with that guy. Alam mo ba na sa ginagawa mo masasaktan si Devin. Oo, magkalayo kayo pero hindi iyon sapat na dahilan para maghanap ka ng iba. At ang mas malala pa sa taong simula't sapul ay hindi na kasundo ni Devin kahit na sabihin pa na naging mag-bestfriend ang dalawa. Alam mo naman siguro na si Jake ang pinagseselosan ni Devin pagdating sa `yo."
            "Alam ko."
            "Then why are you with that guy?" Gilalas na tanong nito. Ang tinitimping galit ay sumabog na. "I don't understand this. Kung mahal mo si Devin, siyempre, lalayo ka sa taong pwedeng sumira ng relasyon niyong dalawa. Dapat lumayo ka sa Jacinto na `yon."
            "Kaibigan ko si Jake. Hindi ko siya pwedeng layuan dahil lang kay Devin."
            "Kaibigan nga lang ba talaga?" May pagdududang tanong nito. "Alam natin na hindi lang pakikipag-kaibigan ang habol sa `yo ni Jake. Higit pa roon."
            Nabibigla si Hyde sa mga sinasabi ni Theo. Hindi niya akalain na ganoon pala ito ka-updated sa buhay nilang tatlo nina Devin at Jake.
            "Alam mo naman pala lahat. Hindi ko obligasyon na magpaliwanag sa `yo. Basta hindi ko lalayuan si Jake. Kaibigan ko siya at gusto kong nasa tabi ko siya."
            "Kahit na alam mong masasaktan ni Devin sa ginagawa mo."
            Natahimik siya. "Mahal ko si Devin dahil mahal ko siya. Mahal ko si Jake dahil kaibigan ko siya."
            "Kung mahal mo talaga si Devin lalayuan mo si Jake kahit na kaibigan mo pa siya at mahal mo siya bilang ganoon."
            Dumaan ang katahimikan sa pagitan nila. Desidido siya na huwag layuan si Jake. Kaibigan niya ito at hindi niya kayang talikuran ang pagkakaibigan nila dahil kay Devin.
            Pumalatak si Theo. "In your silence, I think I already had the answer. Hindi mo lalayuan si Jake. Makakarating kay Devin ang nakita ko ngayon. Mahal na mahal ka ng kaibigan ko at sana huwag mo na siyang sasaktan pagkatapos nito."
            Sinundan niya ng tingin ang papalayong pigura ni Theo. Nang tuluyang lumabas ito sa kanyang kwarto ay muli siyang napaiyak.
            Bakit nga ba hindi niya magawang layuan si Jake sa kabila ng lahat? Bakit ba pakiramdam niya ay mas matimbang sa kanya si Jake kaysa kay Devin?

NAPATAYO mula sa pagkakaupo sa pang-isahang upuan si Jake nang makita si Theo na lumabas sa kwarto ni Hyde. May galit sa mukha nito. Lumapit ito sa kanya saka walang babala na binigyan ng malakas na suntok. Sa ginawa nito muntikan pa siyang mabuwal. Nasapo niya ang nasaktang panga saka tiningnan ito ng masama.
            "Anong problema mo?" Galit niyang tanong.
            Gusto niyang patulan ito. Gantihan ng mas malakas na suntok ngunit nagtimpi siya. Wala siya sa lugar para manggulo. Ayaw niyang bigyan ng alalahanin si Hyde.
            "Para sa pansasamantala na ginagawa mo kay Hyde habang wala si Devin."
            "Wala kaming ginagawang masama ni Hyde." Sagot niya. Papanindigan niya ang pagsisinungaling para sa kaligtasan ng taong mahal niya at ng relasyon nito sa taong mahal nito. Masakit, oo, pero ito ang tanging magagawa niya para huwag sumama ang tingin ng mga ito kay Hyde. For him, what happened between them is precious. Kahit na hindi natuloy.
            "Wala nga ba?"
            "Wala. Anong akala mo kay Hyde? Masamang tao na gagawa ng masama sa taong mahal niya?" Matapang niyang tanong.
            "May tiwala ako kay Hyde, n'ung una, but hearing what he said earlier just made my trust to go away. Wala na akong tiwala sa kanya lalo na sa `yo. Ang nakita ko, makakarating `yon kay Devin. Ayokong iputan siya ng taong mahal niya kasama ang taong tinuturing siyang karibal sa lahat ng bagay. Sa taong walang binigay na dahilan kung bakit lumayo at umayaw sa pagkakaibigan na halos tumagal ng sampung taon."
            Nasaktan siya sa sinabi nito.
            Natahimik siya. Hindi nakapagsalita. Naramdaman na lang niya ang malakas na pagbunggo ni Theo sa balikat niya na muntikan pa niyang ikabuwal.
            Gusto niyang maibalik ulit ang dati sa pagitan nila ni Devin ngunit alam naman niya na malabong mangyari ang bagay na iyon. Iba na ang lahat. Ibang-iba kahit na nagsusumigaw ang katotohanan na magkapatid sila. Hindi na maibabalik pa ang dati.

NABIGLA si Vix nang makita na lumabas sa bahay nina Hyde si Theo. Halata ang galit sa mukha. Nakakuyom ang kamao na tila anumang oras ay manununtok. Halata ang panggigigil doon. Nagtataka rin siya kung bakit ito nandodoon. Kung ano ang ginagawa ng kaibigan ni Devin sa bahay ng boyfriend nito.
            Agad na gumana ang isipan niya sa mga senaryo.
            Hindi kaya nakita ni Theo na nagme-make out si Jake at Hyde? Kaya ganoon ang reaksyon nito dahil nahuli na nagtataksil si Hyde kasalo si Jake. Kung ganoon ang senaryo ay hindi na siya mahihirapan sa plano nilang dalawa ni Chloe na magkaroon ng munting bagay na mangyari sa dalawa. Of course, wala namang duda roon dahil alam naman nilang lahat na ang pagmamahal ni Jake kay Hyde ay hindi matatawaran. Siyempre, kung si Hyde ay nakakadama na rin ng pagnanasa kay Jake ay mas maganda ang magiging plano nila. Tiyak niya na mas magiging totoo ang mai-re-record nila ni Chloe sa hidden camera na naka-install sa apartment na inupahan niya para kay Chloe.
            Ilang araw na lang ang nalalabi sa kanila bago ang monthsary ni Devin at Hyde kaya naman dapat bago ang araw ng monthsary ng dalawa ay magawa na ang plano nila.
            Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa saka tinawagan si Chloe.
            "Sa tingin ko magiging matagumpay talaga ang plano natin, Chloe. I see it will be good. I think, sa atin ang huling halakhak. Kay Jake na lang ang magiging problema kapag nawala na sa sistema si Devin at maiwang luhaan si Hyde. Si Jake na lang."
            Pagkasabi niyon ay tumawa siya nang malakas. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang buang sa paningin ng ibang tao na nilalampasan siya habang sakay ng kanyang kotse at nakababa ang salamin. Masaya siya. Gusto niyang magdiwang at magbunyi sa naiisip na tagumpay.

NATAWA SI Chloe sa kasiyahan na naririnig sa boses ni Vix habang kausap niya sa cellphone. Kasalukuyan siyang nagbibilang ng pera na binigay nito kanina bago ito umalis at pumunta nga sa bahay ni Hyde para magmanman ng mga kaganapan doon. Natutuwa siya na magiging matagumpay ang plano nila lalo na at naiisip niya na madaling bagay na lang sa kanya pati kay Vix na magawa ang matagal na nilang plano.
            Bakit naman hindi gayon na tila may pagnanasa na rin na nararamdaman si Hyde kay Jake. Nang gabing mag-inuman ang dalawa ay nandodoon siya sa labas ng bahay ng mga ito. Nakita niya ang malagkit na tinginan ng dalawa. Ang pag-alalay ni Jake kay Hyde nang malasing ito. Sayang nga lang at hindi niya nakita ang posibleng kaganapan sa kwarto ng mga ito.
            Pero nang makita niya kinaumagahan na nagmamadali si Hyde na lumabas ng bahay nina Jake ay may eksena na naglaro na rin sa isipan niya. Posibleng may nangyari sa dalawa at kaya umalis si Hyde dahil sa konsensiya.
            At dahil sa nabitin si Jake ay sinundan nito si Hyde sa bahay ng mga ito at iyon ang nakita ni Vix na siya naman ang nagmanman sa dalawa. At base sa naging kwento nito sa nakitang reaksyon ni Theo baka nakita ng kaibigan ni Devin ang dalawa sa compromising na eksena. Doon pa lang ay sasabihin na iyon ni Theo kay Devin.
            Pero siyempre, mas magiging matibay ang pangyayaring iyon kung may ebidensya silang mahahawakan at maipapakita kay Devin. Kaya naman gusto na niya talagang mangyari ang plano nila.
            "So, dapat magawa na natin ang plano."
            "Yeah. Dapat na gawin na natin. Call, Hyde, yayain mong makipag-inuman sa `yo. Tamang-tama ang pagkakataon na ito para maging maayos ang takbo ng plano."
            "I'm excited about our plan but can we do it the day before Devin and Hyde's monthsary.?"
            "Bakit?"
            "May aasikasuhin lang ako sa ngayon. Saka naiisip ko na mas maganda iyon."
            "Okay. Take your time. Masaya ako ngayon kaya pinapayagan kita. Isa pa mukhang mas tama na mangyari iyon sa araw bago ang monthsary ng dalawa."
            Nagpaalam na siya kay Vix. Hinarap niya ang pagbibilang ng pera na naudlot kanina. Sa ngayon ang perang nasa kamay niya ang pagtutuunan ng pansin at ang pagdating ni Clyde na tinawagan niya kanina para puntahan siya. Para makipaglaro rito ng apoy.

"KUMUSTA? Nakausap mo ba si Hyde? Ano kumusta na siya? Bakit hindi pala siya tumatawag? Bakit hindi niya rin sinasagot tawag ko?"
            Ang sunod-sunod na tanong ni Devin kay Theo nang tawagan niya ito pagkalipas ng dalawang oras. Siya na ang tumawag dito dahil hindi na siya makapag-hintay na marinig ang naging pag-uusap ng dalawa. Excited siya. Oo. Hindi niya mapigilan dahil miss na miss na niya si Hyde nang sobra. Kahit sa ibang tao ay gusto niyang makarinig ng balita sa taong mahal na mahal niya.
            Sa halip na sagutin ang tanong niya, isang malalim na buntung-hininga ang pinakawalan ni Theo.
            "May problema ba?" Nag-aalalang tanong niya rito.
            "Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa `yo ang nakita ko. Alam ko na masasaktan ka pero kailangan kahit masaktan ka pa."
            "Ano ba nakita mo?" Nag-aalalang tanong niya. May kaba na rin siyang nadarama.
            Si Theo ang tipo ng tao na happy go lucky. Lahat ng bagay ay magaan lang dito. Sunod sa agos kumbaga kaya hindi niya maiwasan ang makadama ng kaba at pag-aalala para kay Hyde at sa kung anuman na nakita nito.
            Sana mali ang iniisip niya.
            "I saw Hyde and Jake hugging each other inside Hyde's room."
            "W-what?" Halos hindi niya mailabas ang salitang iyon. Nautal pa siya. He clearly heard what Theo said but he wanted to hear it again, to wish that what he heard was wrong.
            Huminga muna ng malalim si Theo. "Pumunta ako sa bahay nina Hyde kanina. Kakausapin ko sana siya dahil sa pakiusap mo pero ang naabutan ko, nagyayakapan si Jake at Hyde at sa loob pa ng kwarto ng dalawa. You know what, hindi ko dapat bigyan ng malisya ang pagyayakapan na iyon pero sa nakita ko kanina parang may kakaiba sa kanilang dalawa. Kakaiba na hindi ko matukoy kung ano."
            Hindi siya nakapagsalita. Itinino niya sa isip ang sinabi nito. Unti-unting nakadama siya ng sakit sa kwento ni Theo. Ayaw niyang mag-isip ng kung anong negatibo pero sobrang sakit at pagseselos ang nadarama niya. Hindi niya tuloy maiwasan ang mag-isip na baka pinagtataksilan siya ni Hyde. Na nagsawa na ito sa set up nilang dalawa at pinagpalit na siya kay Jake na mas malapit dito at imposibleng hindi nito magustuhan.
            "Devin..."
            "A-ano pa ang nakita mo? N-nakausap mo ba siya? Na-nagpaliwanag ba?" Halos hindi na siya makapagsalita sa pinipigilang emosyon. Pakiramdam niya ay may bara sa lalamunan niya na nagpapahirap sa kanya para magsalita. Para lumunok.
            "Iyon ang nakita ko. Nagpaliwanag sila pero mahirap para sa akin ang paniwalaan iyon. Mas naunahan ako ng galit. Ayokong magsalita pa ng kung ano, Devin. Kung gusto mong malaman ang lahat at ikumpirma iyon si Hyde na lang ang kausapin mo."
            "`Buti pa nga," pagsanga-ayon niya.
            Ayaw niyang tumalon sa mga konklusyon ngunit ang sakit sa puso at pagseselos na nadarama niya ay hindi niya maiwasan. Nasasabi niya rin sa sarili na sana hindi siya malayo dito para siya ang umaalo dito kung nalulungkot ito. Para hindi nila ma-miss ang isa't-isa at maipadama niya rito ang presensiya niya sa araw-araw.
            "I'm sorry for making you sad, Devin, pero bilang kaibigan mo gusto kong malaman mo kung ano ang nakita ko."
            "Naiintindihan ko, Theo. Salamat sa concern, sa tulong mo."
            "Walang anuman."
            Pagkatapos niyon ay tinapos na niya ang tawag.,
            Napapikit siya. Damang-dama niya ang pagseselos. May pagmamadaling tinawagan niya ang numero ni Hyde. Gusto niyang ikumpirma ang lahat mula rito. Alam niyang masasaktan siya pero gusto niyang sunod-sunod na pasakit ang madama kaysa paunti-unti.

AGAD NA kinuha ni Hyde ang cellphone niya na nasa ibabaw ng kama niya nang tumunog iyon. Alam niyang si Devin ang tumatawag base sa assigned ringing tone niya rito.
            "H-hello."
            Ini-expect niya na tatawag ito. Alam niya kasi na nasabi na ni Theo ang nakita nito sa pagitan nila ni Jake.
            "Hyde..." Ani Devin.
            Ang marinig ang boses nito ang lalong nagpadagdag ng guiltiness na nadarama niya. Isipin pa lang niya ang magiging reaksyon nito ay nasasaktan at nagi-guilty na siya.
            "Sabihin mo ang lahat sa akin." Sabi nito. Maririnig ang pait, pagseselos at sakit sa tono.
            Nagsimula siyang magkwento sa mga nangyari maliban sa muntikan na mangyari sa kanila ni Jake sa bahay nito. Alam niyang mali na maglihim dito ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Natatakot siya para sa sarili at para kay Jake.
            "M-may nangyari ba sa inyo? Sa-sabihin mo sa akin ang totoo."
            Hindi siya nakahuma sa tanong nito. Natahimik siya. May pagdadalawang-isip sa pagtatanong ni Devin ngunit dama niya ang intensidad sa tanong nito.
            "W-walang nangyari sa amin." Pagsisinungaling niya. Nakagat niya ng mariin ang labi. "Iyong nakita ni Theo, inaalo lang ako ni Jake."
            "Alam mo na masasaktan ako kahit na sabihin na nating simpleng yakap at pag-aalo lang iyon. Sana sa ibang tao ka na lang nagpaalo, Hyde. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Baka isang araw magising na lang ako na wala na ang pagmamahal mo sa akin dahil sa distansya natin sa isa't-isa. Baka isang araw sabihin mo sa akin na napalitan na ako ni Jake sa puso mo. Baka isang araw..."
            Hindi na nito naituloy pa ang sasabihin. Narinig niya ang mahina nitong pag-iyak. Naramdaman na lamang niya ang pagtulo ng luha niya. Kagat-kagat ang labi na pinigilan niya ang mapahikbi para hindi siya marinig nito. Nasasaktan niya ang taong mahal niya. Nasasaktan siya. Siya ang may kasalanan kung ano man ang nangyayari sa kanila ngayon.,
            "H-hindi naman kita papalitan. Hindi ka naman basta mapapalitan."
            "Sana nga, Hyde. Sana nga." Kulang sa kumbiksyon na sabi nito.
            Hindi niya alam kung kanino sinasabi iyon.
            Napaiyak na lang siya nang tuluyan.

DUMAAN ANG mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tanging maririnig ang mahina niyang pag-iyak at ang pag-iyak ni Hyde sa kabilang linya. Hindi pa tapos ang tawag at wala siyang balak na tapusin iyon.
            Napakasakit na marinig niya ang pag-aalinlangan sa sagot ni Hyde sa kanya. Alam nito na kapag si Jake ang nasa usapan ay sobrang pagseselos ang nadarama niya. Bumabangon ang insecurities niya kapag si Jake ang nakapagitan kahit na sinsabi ng iba na lamang na lamang siya rito sa aspetong pisikal at sa achievement sa school. Natatakot siya na sa kabila ng kung anong mayroon siya ay baka mapalitan siya nito sa puso ni Hyde.
            He knew thinking that way was bad. And hard. Kulang sa kumbiksyon at may pagdadalawang isip sa pagsagot ni Hyde sa kanya kaya sa pag-iyak niya na lang idadaan ang nararamdaman niya.
            Hindi niya magawang sisihin si Hyde dahil alam niya ang relasyon nito kay Jake ngunit hindi niya maiwasan ang magdamdam at magduda sa totoong intensyon ni Jake kay Hyde. Simula umpisa kasi alam na niya ang standing nito kay Hyde.
            Absence can make the heart grow ponder. Iyon ang sinasabi ng iba pero sa pagninilay na iyon ng puso ang nararamdaman ay pwede ring maglaho at ma-realize ng taong iyon ang totoong nararamdaman. At unti-unting nawawala ang tiwala niya sa pagmamahal ni Hyde sa kanya. Mahirap at hindi tama ang mag-isip ng ganoon na bagay ngunit hindi niya maiwasan.
            Mas lalo siyang naiyak sa naiisip.
            "Devin..."
            "Tandaan mo na mahal na mahal kita, Hyde. Wait for me to come home and I will prove it to you."
            Impit na pag-iyak ang naging tugon nito.


 ITUTULOY…


2 comments:

 1. Bakit naman kasi.umalis.pa si Devin na walang kompletong paliwanag? Hindi basket o.bilao si Hyde para lang iwnan kahit saan. Thanks sa update bunsoy. Ingat.

  ReplyDelete
 2. Its been a long while but i cant choose hus hu tlga.
  Grbe nman kz ang mgkapatid n yan, dinaig p c james reid s pnliligaw.
  Cnu b? Cnu kya?
  Haaay bhala kna qng cnu man!
  Bsta hyde wont left miserable..

  Woow!

  #LSDee

  ReplyDelete

FOLLOW US

Follow us in
- Friendster: www.friendster.com/msob
- Twitter: twitter.com/msoblue
- Facebook

Add michaelshadesofblue as your friend in facebook, friendster, and twitter: juha.michael@gmail.com

Disclaimer

All images and videos in this site are copyrights of their respective owners and "MSOB" claims no credit unless otherwise acknowledged. If you own the rights to any of the images or videos and do not wish them to appear on this site please, contact us at getmybox@hotmail.com and the items in question will be promptly removed.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails