Followers

Tuesday, October 6, 2015

String from the Heart [28]
CHAPTER TWENTY-EIGHT


NAKATANGGAP ng mensahe mula sa unkown number si Hyde. Nagtataka nga siya kanina pa. Paulit-ulit na binasa niya ang mensahe na natanggap.
            Let's go out. Just the both of us. Gusto kitang makilala nang lubusan.
            Ang totoo nacu-curious siya sa taong nagpadala ng mensahe sa kanya. Sino naman kasi ang magpapadala sa kanya ng ganitong mensahe. Gusto raw siyang makilala nang lubusan?
            Naisip niya na prank text lang ito. Walang matinong tao na magpapadala ng ganitong mensahe na hindi man lang magawang magpakilala sa pinadalhan ng mensahe. Nakaka-bobo lang.
            Sino ka?
            Ilang minuto ang hinintay ni Hyde bago may sumagot sa message na ipinadala niya.
            It's Chloe
            Natigilan siya nang mabasa ang text. Kung ganoon si Chloe pala ang nagpadala ng mensahe. Hindi na siya magtataka kung kanino nito nakuha ang number niya. Alam niya kasi na kay Clyde nito nakuha iyon.
            Napakunot-noo pa rin siya. Hindi naman siguro kaila kay Chloe na ayaw niya rito. Well. Given na hindi niya iyon sinabi pero alam niyang makikita iyon sa aksyon at pakikitungo niya sa babae. Pwera na lang kung binabalewala nito iyon.
            I know you don't like me, Hyde. I'm willing to change it. Hindi mo pa ako kilala nang lubusan. I'm nice naman and willing to be your friend.
            Pagkabasa niya sa natanggap na mensahe, agad na pumasok sa isipan niya ang kakambal niya.
            Tsk. Si Clyde.
            Ilang araw na siyang hindi kinikibo nito mula nang mag-usap sila tungkol sa pag-amin niya na hindi niya gusto si Chloe, na hindi makakasundo ang babae kahit kailan.
            Hindi sanay si Hyde na hindi siya kinakausap ng kakambal. Kapag sa loob sila ng bahay ay parang hangin lang siyang dinadaanan nito. Kapag kumakain, sa pagkain lang ang focus nito. Nag-o-open siya topic para pag-usapan pero dedma siya ng kapatid. Mukhang dinamdam talaga ang pag-uusap nila. Kapag sa kwarto naman parang walang pakialam ito sa kanya kahit dumakdak siya nang dumakdak. Hindi na niya nga alam kung ano gagawin para mawala sa kanya ang tampo ni Clyde.
            Hindi talaga siya sanay.
            Naninibago siya ng sobra sa malamig na pakikitungo nito. Ang sakit pang isipin na dahil kay Chloe kaya sila magkakalayuan ng loob ng kakambal.
            Napabuntung-hininga siya.
            Wala naman sigurong masama kung susubok siya na makipaglapit sa babae. Nadadaan naman iyon sa ganoon. Iwawaglit na lamang niya sa isip ang nangyari sa pagitan ng babae at nina Devin at Jake tutal matagal naman na nangyari iyon.
            Okay. Sige.
            Pagkatapos niyang ipadala ang mensahe kay Chloe, napabaling si Hyde sa taong tumabi sa kanya. Si Jake iyon.
            "Paupo ako." Anito.
            Nginitian niya ito. "Nakaupo ka na. Kumusta, Jake?"
            Masaya siyang makita ito. Ang balita kasi nagbakasyon ito ng limang araw kasama ang pamilya. Pero para sa kanya ay hindi ganoon kaya nawala ito ng limang araw. Alam niya kasi ang totoo.
            Habang nakatingin siya kay Jake, kapansin-pansin ang pamumula ng pisngi nito. Bagay na bagay iyon dito. Idagdag pa na medyo pumusyaw ang kulay nito na may kaputian. Mas lalo itong gumwapo.
            "Okay lang." He answered. Lazily.
            Parang wala itong ganang makipag-usap sa kanya. Ipinagkibit-balikat na lamang niya iyon. Wala ito sa mood kaya pagbibigyan niya. Nandoon lang silang dalawa. Magkatabi pero hindi nag-uusap.

HINDI AKO OKAY, Hyde. Hinding-hindi magiging okay.
            Iyon ang nais isagot ni Jake sa tanong ni Hyde ngunit sa halip na iyon ay iba ang naging sagot niya. Hanggang sa isipan niya lang naman kasi niya kayang sabihin ang ganoon kahit na mula sa umpisa ay alam na ni Hyde na hindi siya okay.
            Nang malaman ni Jake ang tungkol sa pagiging opisyal ng relasyon ni Hyde at Devin ay tila pinagbagsakan ang pakiramdam ni Jake. Pakiramdam niya ay naipit siya sa pagitan ng langit at lupa sa relasyon ng mga ito. Hindi niya kayang makita na sa piling ng iba si Hyde kahit na matagal na niyang tinanggap na doon naman hahantong ang dalawa. Sadyang masakit lang talaga. Para na siyang tanga na paulit-ulit. Actually. Matagal ng tanga. Siguro nga binabatukan na siya ng ibang tao sa ginagawa niya sa sarili.
            Ang limang araw na bakasyon niya kasama ang mga magulang ay nauwi lang sa wala. Sumama nga siya sa magulang para makaiwas sa sakit pero hindi naman siya nagtagumpay dahil si Hyde ang laging laman ng isip at puso niya.
            Nakakuha ba siya ng peace of mind sa lugar na pinuntahan nila? Malaking hindi dahil nga si Hyde pa rin ang laman niyon. May mga gabi at maski araw na si Hyde ang laman ng isip niya. May mga pagkakataon din na natatagpuan niya ang sariling umiiyak. Sa limang araw na pananatili niya sa bakasyon ay bilang sa kamay na naging masaya siya at pansamantalang hindi naisip si Hyde. At ang mga oras pang iyon ay tuwing may alak sa sistema niya.
            Hinayaan na nga lang siya ng mga magulang. Inunawa siya nito sa nararamdaman niya. Alam niya na naaawa ang mga ito sa kanya pero sa hiling na rin niya na gusto niyang mag-isa, pinagbigyan siya ng mga ito.
            Nabaling ang atensyon niya sa katabing si Hyde nang bumahing ito.
            "Excuse me. I'm sorry."
            Hindi siya tumugon. Tinitigan niya lamang ito.
            "Ang seryoso mo naman. Parang bumalik ka na naman sa dati, ah." Puna nito.
            Iniiwas niya ang tingin dito.
            Hindi na ako babalik sa dati, Hyde. You changed me a lot.
            "Kumusta naman ang bakasyon mo? Magkwento ka naman. Dali."
            He loved seeing him like that. Ito naman kasi ang gusto niya, ang hindi ito lumayo sa kanya sa kabila ng lahat na pinagdaanan nila. Gustong-gusto niya na manatili ito sa tabi niya. Kahit... kaibigan man lang.
            Marami. Maraming araw na hindi ka mawala sa isipan ko. Palagi kitang iniisip. Nagtatanong din ako sa sarili ko kung paano tayo? Paano ako ngayon na kayo na ni Devin.
            "Para lang akong nakikipag-usap sa hangin." Kunot ang noong sabi nito.
            Nag-iwas na lamang siya ng tingin saka tumayo sa kanyang kinauupuan. Walang babalang umalis siya. Basta na lang niyang iniwanan si Hyde. Hindi niya kayang layuan si Hyde. Kahit nga ang magbigay ng distansya sa sarili para dito ay hindi niya magawa. Pero sa ngayon...
            Pinunasan niya ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Lalayo na muna siya.
            Mula sa kanilang classroom, nagtungo si Jake sa pinakamalapit na parke sa URS. Umupo siya sa sementadong upuan na nandodoon. Sa totoo lang, dahil sa lungkot na kanyang nararamdaman, hindi niya napansin na medyo may kalayuan din ang kanyang nilakad.
            Tiningnan niya ang paligid. Wala pang bata ang naglalaro sa playground. Mainit at masakit pa kasi sa balat ang sikat ng araw.
            Naagaw ang atensyon niya nang makarinig siya ng ingay mula sa kanyang likuran. Nang bumaling siya doon, nakita niya si Chloe. May kausap ito sa cellphone. Tutok na tutok ang sarili sa kausap.
            Naghari ang takot sa puso niya sa sunod na narinig. Patungkol iyon kay Hyde.
            Nagmamadali siyang tumayo mula sa kinauupuan. Mahirap na. Baka makita pa siya nito at malaman na narinig niya ang mga plano nito.

"OO. ALAM ko na ang gagawin ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Makikipaglapit lang naman ako sa kanya hanggang makuha ko ang loob niya at mangyari ang dapat na mangyari."
            Tinapos na niya ang tawag kay Vix.
            Natutuwa si Chloe na sumang-ayon na ngayon sa kanila ang plano lalo na at pumayag na si Hyde na bigyan ng chance ang ino-offer niyang pakikipag-kaibigan dito. Siyempre, alam niya na isa si Clyde sa dahilan niyon. Ginamit niya ang pagkakagusto nito sa kanya para mabitag na nila ni Vix si Hyde at maiwan itong luhaan.
            Mabilis na idinayal ni Chloe ang numero ni Clyde. Tatawagan niya ito. Gusto niyang makapagsolo sila ng kapatid ng gagantihan nila ni Vix. Mga ilang segundo bago masagot ni Clyde ang tawag niya.
            "Clyde. Gusto kitang masolo." Malandi niyang sabi.
            May nangyari na rin sa kanila nito. Masasabi niyang magaling magpaligaya si Clyde. Ibang-iba sa paraan ng pagpapaligaya ni Vix at sobra niyang nagugustuhan. Idagdag pa na halos mabaliw-baliw siya sa sarap na ibinibigay nito sa kanya.
            "Saan naman?"
            Hindi man niya ito nakikita, alam niyang nakangiti ito.
            "Kahit saan. Basta gusto kitang masolo. Gusto rin kitang makausap tungkol sa kapatid mo."
            "Bakit? Anong tungkol kay Hyde?"
            "Pag-usapan na lang natin kapag nag-usap tayo, Clyde. Gusto kita talagang makita." Malandi niyang sabi. Sadyang may pang-aakit sa tono.
            "Okay. Sige. Magkita na lang tayo."
            Excited na si Chloe sa pagkikita nila. Alam niya kasi na isangdaang porsiyento ng kasiyahan ang mararamdaman niya sa piling ni Clyde. Si Clyde. She just couldn't get enough of his virility.

"I'M SORRY, Hyde."
            Talagang nagsisisi si Devin na hindi siya nakasipot sa pinag-usapan nilang lugar ni Hyde kung saan sila dapat magkikita. Nawala iyon sa isipan niya dahil sa kaabalahan sa ginagawa niya sa org nila.
            Bumuntung-hininga lang si Hyde. Halata ang pagkadismaya sa nagawa niya. Hindi ito nagsalita, sa halip ay sumimsim ng juice sa baso nito.
            "Hyde..." tawag niya rito.
            Hindi pa rin tumugon si Hyde. Alam niya na kasalanan niya. Wala na nga siyang oras para sa kanilang dalawa pagkatapos pinaghintay pa niya ito ng mahigit sa dalawang oras sa tagpuan nila. Ang laki lang niyang tanga at iresponsable.
            "Sorry..."
            Tinitigan lang siya ni Hyde saka walang babalang tumayo mula sa kinauupuan. Dire-diretso siya nitong iniwanan sa mesa nila sa loob ng fastfood chain. Hindi agad siya nakahuma kaya natagalan bago niya ito nasundan.
            Naabutan niya si Hyde na pasakay na ng jeep.
            Hinawakan niya ito sa pulsuhan bago pa makasakay saka hinila sa gilid ng daan kahit na inaalis nito ang pagkakahawak niya rito.
            "Bitiwan mo nga ako, Devin." Matigas na sabi nito.
            "Mag-usap tayo. Hindi kita bibitawan."
            "Bitiwan mo ako." Sabi nito.
            "I'm sorry. Sige. Bibitawan kita basta ipangako mo na hindi ka tatakbo palayo."
            Tumango ito. Nakahinga naman siya nang maluwang saka ito binitawan.
            "Ano ang sasabihin mo?"
            "I'm sorry, Hyde."
            "Pesteng sorry na `yan, Devin. Paulit-ulit. Wala naman nang magagawa iyan, eh. Nangyari na ang nangyari. Naghintay ako sa `yo ng mahigit sa dalawang oras sa loob ng lugar na pinag-usapan natin. Para akong tanga na naghintay sa `yo doon. Pinagtitinginan na ako ng mga tao. `Tapos ang malala pa wala man lang ako nakuhang text o paliwanag sa `yo kahapon. Hindi ka man lang nag-abala. Tapos heto tayo. Kung hindi pa kita tinawagan hindi pa tayo mag-uusap. Hindi na nga tayo nag-uusap eh. Galit ako. Galit ako sa ginagawa mo mula nang maging tayong dalawa. Pakiramdam ko iniignora mo ako. Pakiramdam ko hindi na ako mahalaga sa `yo."
            Napayuko siya sa sinabi nito.
            "Aminado ako na kasalanan ko, Hyde. Iyon din naman kasi ang pakiramdam ko. Mula nang maging tayo naging abala na ako. Hindi na kita nabibigyan ng sapat na oras. And what happened five days ago. You were the one making so much effort and I declined it. I'm sorry kasi hindi ko naman na maibabalik ang nangyari. I'm admitting what is happening between us is entirely my fault. Hindi ko na iyon maibabalik."
            "Hindi na talaga maibabalik. Pero may oras ka para mabago iyon pero hindi mo naman ginagawa, eh. All my effort, it's just gone because of your doings. Sabihin mo sa akin, Devin, kung ayaw mo na pwede na tayong maghiwalay. Unahin mo ang priority mo sa buhay."
            Nag-angat siya ng tingin.
            Naluluha na si Hyde. Pero pilit lang nitong pinipigilan iyon.
            Devin felt so much guilt.
            "Hindi ako makikipaghiwalay sa `yo, Hyde. I'm sorry. Let me make it up everything between us."
            "Ewan ko. Bahala ka kung ano ang gagawin mo. Sa tingin mo, gusto ko rin makipag-hiwalay sa `yo? Hindi. Mahal kita pero handa akong makipag-hiwalay sa yo para hindi na ako makadagdag pa sa mga priority mo kahit na hindi ko alam kung saan ba ako dyan sa priority na `yan."
            Niyakap niya si Hyde. Hindi ito gumanti.
            "I'll make it up to you, Hyde. I'm sorry."
            Nagsisisi siya. Hindi siya nangakong hindi niya masasaktan si Hyde pero sa mga nangyayari. Masyado niya itong nasasaktan.
            This soon...

HINDI MAIWASAN ni Hyde ang magtampo kay Devin, mali, hindi nga iyon pagtatampo kundi galit, kaya naman sumabog na siya. Noong isang hapon, pinaghintay siya nito ng halos dalawang oras sa loob ng fastfood. Sabi niya sa sarili okay lang dahil abala ito. Baka nakalimutan sa sobrang pagkaabala. Pero nang hindi pa ito tumawag at siya pa ang gumawa ng paraan para mag-usap silang dalawa kahapon ay tuluyan nang napatid ang pisi ng pag-unawa para kay Devin.
            Pakiramdam niya nga nitong nakaraang araw ay nababalewala na siya rito. Siya ang gumagawa ng effort para magkaroon sila ng oras sa isa't-isa pero nauwi lang sa wala ang effort na iyon dahil dito.
            At ngayon na magkasama sila. Kahit na sa tabi niya rito ay hindi pa rin niya maiwasan ang magtampo. Sorry. Ilang beses na niyang narinig iyon mula dito. Halos kanina pa mula nang dumating ito at late pa nga. Sa paglabas nilang ito ay si Devin na ang nag-effort at nag-set ng lahat. Iyon nga lang at na-late na naman ito. Nauna pa siya rito ng ilang minuto bago dumating.
            Para nga siyang nakiki-ayon lang sa mga nangyayari.
            "Kain ka na, Hyde." Ani Devin.
            Inilapit nito sa kanya ang plato na may lamang spaghetti at fried chicken. Iniumang din nito sa kanya ang burger pero tinanggihan niya.
            "Busog pa ako. Mas gusto kong umuwi muna."
            Bumuntung-hininga si Devin. "Okay. Sige. Uwi na tayo. Hatid na kita sa inyo, ah."
            Tumango lang siya.
            Habang nasa daan pauwi sa kanilang bahay ay wala silang kibuan ni Devin. Hindi katulad ng dati na wala siyang tigil sa pagkukwento dito ng kung anu-ano. Hindi tulad ng dati na magkadikit sila habang naglalakad at magkahawak ng kamay. May distansya sa pagitan nilang dalawa. Sa totoo, mas nauuna pa siya ritong maglakad. Nakasunod lang ito sa kanya.  
            "Hyde, hanggang ngayon ba hindi mo pa ako napapatawad sa nagawa ko?" Tanong nito.
            Hindi siya tumugon. Makikita naman sa pakikitungo at pananahimik niya kung ano ba talaga ang nararamdaman niya.
            "I'm sorry. Nangyari na ang nangyari. Hindi ko na iyon maibabalik pero willing ako na mabalik sa atin ang dati. Hindi ako sanay na ganito tayong dalawa. Magto-two weeks pa lang tayong dalawa."
            "Hindi ko nga dama na two weeks na tayo, Devin, sa totoo lang." Sabi niya na nagpatigil kay Devin.
            Tumigil na rin siya sa paglalakad saka hinarap ito.
            "Hyde naman..."
            "Pasensya na, Devin, pero iyon ang nararamdaman ko. Oo, nag-uusap tayong dalawa sa cellphone. Nagpapalitan ng mensahe pero wala pa ring kwenta. Iyong nasa iisang school tayo pero hindi man lang tayo dalawa magkita." Napailing-iling siya. "Hindi naman ako humihingi ng sobra sa oras mo. `Yung akin lang naman sana kahit papaano mag-effort ka katulad ng ginagawa ko sa relasyon nating dalawa. Alam mo ba na simula nang maging tayo, nag-iba ka na. Pakiramdam ko nga tini-take for granted mo na lang ako."
            "Hyde. Hindi `yon totoo. Talaga namang busy ako sa school pati sa banda. Pareho tayong busy."
            "Pareho tayong busy. Alam ko na busy ka. Pero ang pagkakaiba natin, ako gumagawa ng effort."
            "Hindi ako nagbago. May dahilan ako kung bakit ganoon ang aksyon ko. Saka gumagawa naman ako ng paraan ngayon para mapunan ang pagkukulang ko sa `yo."
            "Bakit hindi mo sabihin sa `kin? Sabihin mo para malinawan naman ako. Ayoko `yong katulad ng ganitong pakiramdam. Distraction ba ako sa `yo, Devin?"
            "Hindi ka distraction. I'm not thinking that you are, Hyde. It's that... pakiramdam ko kapag malapit tayo sa isa't-isa may magagawa ako sa `yo na hindi naman natin dapat gawin kahit na alam kong may gumagawa na noon. Gusto kitang irespeto at ayokong iparamdam sa `yo na kaya naging tayo dahil lang doon. You are doing something to me that I like but I don't like to do, not yet."
    "Hindi ako ganoon at alam kong nire-respeto mo ako, Devin. Alam ko na hindi ka gagawa ng bagay na hindi mo gusto. At sana alam mo rin na kahit na gawin natin `yon, willing ako dahil mahal kita."
            "Natatakot ako na iba ang ipakahulugan mo kung sakali na gawin natin iyon."
            "Devin, hindi ako babae. Walang mawawala sa akin kahit na gawin natin iyon. Kahit na magsawa tayo sa paggawa niyon. Alam ko na nirerespeto mo ako. Alam ko na mahal mo ako dahil mahal mo ako."
            "Hyde... I'm sorry. Alam kong nagkulang ako sa `ting dalawa."
            "I'm sorry din," aniya saka lumapit dito. Niyakap niya nang mahigpit si Devin.
            Ngayon nawala ang pag-aalinlangan at pagtatampo niya kay Devin. Magsisimula silang dalawa ulit. In good slate and more open to each other.

NAKAHINGA NANG maluwang si Devin, ngayon na magkasundo na silang dalawa ni Hyde. Wala na itong tampo sa kanya kaya naman alam niya na sa kanya na kung paano sila mananatiling ganito. Gagawin niya ang lahat para hindi na ito magtampo sa kanya.   Magkahawak na sila ng kamay ni Hyde habang naglalakad. Sa halip na dumiretso silang dalawa sa bahay nito ay nauwi sila sa isang kainan at doon nila ginawa ang naudlot nilang date sa fastfood chain.
            Pagkatapos nilang kumain ay nagtungo sila sa apartment niya. Nanonood sila ng programa sa telebisyon. Aaminin ni Devin na kanina pa niya gustong yakapin si Hyde. Halikan na alam niyang magli-lead sa kanila sa mainit na tagpo. Gustong-gusto niya pero nagtitimpi siya. Handang-handa na siya pati ang kanya pero alam niya na hindi naman porke't tinatablan siya ng ganito ay agad na niyang susunggaban.
            "Torture `to." Bulong niya sa sarili.
            Itinutok niya ang kanyang atensyon sa pinapanood. Inabala niya ang sarili sa panonood kahit na si Hyde ang umu-okupa ng kabuuan niya.
            Napatingin siya kay Hyde nang marinig niya ang paghilik nito. Napangiti siya nang makita na nakapikit na ito. Himbing sa pagtulog. Mukhang napagod din ito sa mga school activities at sa pagre-review para sa exams nila.
            Imbes na ang palabas sa TV ang panoorin niya si Hyde na ang tinitingnan niya.
            Pinalandas niya ang daliri sa mukha nito. Nagtagal iyon sa bahagyang nakaawang na labi nito. He found himself lowering his head to give Hyde a kiss. Napapikit siya nang maglapat ang kanilang labi. He feel his soft lips below his mine.
            Lumayo lang siya rito nang gumalaw ito.
            Napangiti siya saka lumapit dito. Niyakap niya ito. Doon na rin siya nakatulog, yakap-yakap ito.

NAALIMPUNGATAN si Hyde mula sa mahimbing na pagtulog ng makadama siya ng uhaw. Medyo nagulat pa siya na natagpuan ang sarili na nakahiga sa kama ni Devin. Napangiti na lang siya sa isipin na baka binuhat siya nito para makatulog ng mahimbing. Natatandaan niya na nanonood silang dalawa ng palabas sa telebisyon nang makadama siya ng antok at nakatulog nga sa sofa katabi Devin.
            Inalis niya ang pagkakatakip ng kumot sa katawan niya saka siya tumayo at lumabas ng kwarto. Naabutan niya si Devin sa dining room. Himbing ito sa pagtulog.Nakapatong ang ulo sa mesa. Bahagya pang nakaawang ang labi nito. Mukhang nakatulugan nito ang pagre-review base na rin sa bag nito at ilang notebooks na nasa mesa.
            Dahan-dahan siyang nagtungo sa isang mesa kung saan nakapatong ang isang pitsel ng tubig. Iniwasan niya ang makalikha ng ingay. Ayaw niyang istorbohin si Devin sa pagtulog nito kahit na medyo nag-aalala siya na baka sumakit ang leeg nito. Kapag ginising niya kasi ito baka hindi na ito matulog at asikasuhin pa siya.
            Hindi niya tuloy maiwasan ang ma-guilty sa ginawa niya rito. Kung palaging ganito kaabala si Devin na hindi na nakakapunta sa sariling higaan para matulog ay sadya naman talagang nakaka-guilty. Tapos ganoon pa ang inakto niya.
            Pagkatapos niyang uminom ng tubig, bumalik siya sa kwarto para kumuha ng kumot at maliit na unan. Binalikan niya si Devin. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo nito para malagyan ng unan ang kinapapatungan. Napangiti siya na makitang komportable na ito kahit papaano. Iniladlad naman niya ang kumot saka ito kinumutan mula sa balikat patungo sa likuran.
            Hinalikan niya si Devin sa labi bago siya umupo sa upuan na nakaharap dito.  Pinagsawa niya ang tingin sa kagwapuhan nito hanggang sa nakatulugan na niya iyon.

Itutuloy…

4 comments:

 1. SoBrang bitin at ikli ng update mo kuya alvin, next chapter pls.......

  Sobrang guilty talaga yung ginawa ni hyde para ky devin.... Maling mali pati si Clyde ndi ko ginusto ang inalto sa kambal


  Jharz

  ReplyDelete
 2. Salamat sa update. Nakakatuwa ang tampuhan na nauwi sa lambingan. Kaya ikaw Mr Author, meron ka na bang Devin? Hehehe. Biro lang. Take care.

  ReplyDelete
 3. (eto na uli ako, ang haba ng bakasyon ko haha.)

  away bati, lambingan, tampuhan... ganun nmn talaga ang relasyon, di nawawala yan. ang lantod naman ni chloe! sabagay diko sya masisi, dala yung kakagamit nya ng drugs. mabigat din siguro pinagdadaanan nya. may pagka OA ang dating ng istorya, pero nakakarelate ako.

  bharu

  ReplyDelete
 4. Siguro medyo busy si author, haha. Pero maghihintay p rn ako sir Vienne sa update :)

  ReplyDelete

FOLLOW US

Follow us in
- Friendster: www.friendster.com/msob
- Twitter: twitter.com/msoblue
- Facebook

Add michaelshadesofblue as your friend in facebook, friendster, and twitter: juha.michael@gmail.com

Disclaimer

All images and videos in this site are copyrights of their respective owners and "MSOB" claims no credit unless otherwise acknowledged. If you own the rights to any of the images or videos and do not wish them to appear on this site please, contact us at getmybox@hotmail.com and the items in question will be promptly removed.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails